Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016

Eylül 2016
% 0

Milletlerarası Andlaşmalar

 • Karadağ’ın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6737 sayılı Kanun 25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6738 sayılı Kanun 25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6744 sayılı Kanun 01.09.2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve Notaların Onaylanması Hakkında 24.08.2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10.09.2016 tarihli ve 29827 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesine Dair Genelge 24.08.2016 tarihli ve 29811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6741 sayılı Kanun 26.08.2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2016/3) 27.08.2016 tarihli ve 29814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik 01.09.2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03.09.2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. Maddesinin 4. Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Olan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No:2016/37) 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin, doğalgazın bina ve hane içine taşınması için gereken iç tesisat ve altyapı tesis faaliyetini yürütmek amacıyla şirket kurması işlemine menfi tespit belgesi verdi. (25.08.2016, 16-29/483-217)
 • Kurul, Roche Diagnostics Turkey A.Ş. ile bayileri arasında akdedilen Bayilik Sözleşmesi’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna, Klinik kimya sistemleri, kanama/pıhtılaşma sistemleri, hematoloji cihazları, mikrobiyoloji test sistemleri, idrar cihazları, sekans sistemleri, hasta başı sistemleri, genetik ve araştırma sistemleri pazarları bakımından Bayilik Sözleşmesi’nin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına, Self testing cihazları ve immüno-kimya test sistemleri bakımından Bayilik Sözleşmesi’nin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan grup muafiyetinden faydalanamadığına, bununla birlikte söz konusu pazarlar bakımından anılan sözleşmenin 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanabileceğine karar verdi. (25.08.2016, 16-29/487-219)
 • Kurul, BKM Express sisteminin bir parçası olan takas komisyonunun Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu kararlarıyla ortak belirlenmesinin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna, Bununla birlikte üye işyerlerinden ve kart hamillerinden ücret alınmaması koşuluyla BKM Express sistemine, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyet verilmesine karar verdi. (23.09.2016, 16-31/525-236)
 • Kurul, Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Kimyasal Ürünler Otomotiv Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ömür boyu garanti kampanyasının 4054 sayılı Kanun’un 4., 6. ve 7. maddelerine aykırılık oluşturmadığına, bu nedenle söz konusu uygulamaya aynı Kanun’un 8. maddesi kapsamında menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (08.09.2016, 16-30/506-227)

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Showa Shell Sekiyu K.K. ile Idemitsu Kosan Co. Ltd.’nin faaliyetlerinin birleştirilmesi işlemine izin verdi. (25.08.2016, 16-29/482-216)
 • Kurul, Goldman Sachs Group, Inc. ile Altor Fund IV tarafından Navico Holding AS ve Digital Marine Solutions Holding AS üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (25.08.2016)
 • Kurul, Konsensus Öğretim Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'nin çoğunluk ve kontrol hisselerinin, Omar Elektrik A.Ş.'ye devri işlemine izin verdi. (25.08.2016, 16/29-500-221)
 • Kurul, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan KLK Enerji Üretim A.Ş. hisselerinin belli oranının Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.’ye, belli oranının ise Kalyon Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmesi ve bunun sonucu olarak taraflar arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (23.09.2016, 16-31/515-230)
 • Kurul, The Euclid Chemical Company ve Ege Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (23.09.2016, 16-31/516-231)
 • Kurul, China National Agrochemical Corporation tarafından Adama Agricultural Solutions Ltd.’nin paylarının bir kısmının devralınmasıyla Adama Agricultural Solutions Ltd.’nin ortak kontrolden tek kontrole geçmesi işlemine izin verdi. (23.09.2016, 16-31/518-232)
 • Kurul, International Paper Company tarafından Weyerhaeuser Company’ye ait kâğıt hamuru iş kolunun, malvarlığı ve hisse devri yoluyla satın alınması işlemine izin verdi. (23.09.2016, 16-31/519-233)
 • Kurul, MSC Gemi Acenteliği A.Ş.’nin bir kısım hissesinin ve tek kontrolünün halihazırda MSC Gemi Acenteliği A.Ş.’nin belli oranda hissesine sahip olan United Agencies Limited S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.09.2016, 16-31/536-237)
 • Kurul, Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin paylarının Klöckner Pentaplast GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.09.2016, 16-31/536-237)
 • Kurul, Rockwood Specialties Group GmbH ve Chemetall U.S. Inc.’in tek kontrolünün BASF SE tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.09.2016, 16-30/501-222)
 • Kurul, Natek Bilişim Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Yazılım Ticaret Sanayi A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Mehmet Ali YALÇINDAĞ ve May Investment B.V. tarafından devralınması suretiyle ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (08.09.2016, 16-30/502-223
 • Kurul, Allergan Plc’ye ait Anda Dağıtım İş Biriminin Teva Pharmaceutical Industries Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.09.2016, 16-30/503-224)
 • Kurul, Siemens AG ve Valeo S.A. arasında kurulacak olan Valeo Siemens eAutomotive GmbH isimli ortak girişime izin verdi. (08.09.2016, 16-30/505-226)
 • Kurul, Qualium Investissement SAS yönetimindeki FPCI Qualium Fund ve FCPR Investissement Long Term fonlarının kontrolünde olan Kemide SAS ve iştirakleri üzerinde ortak kontrol sağlayan stratejik kararlara ilişkin veto haklarının Ardian France SA yönetimindeki Axa Private Debt II SA Sicar ve MD Mezzanine Sicar fonları tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.09.2016, 16-30/507-228)
 • Kurul, C&A Moda Ticaret A.Ş.’nin “C&A” markası altında Türkiye’de faaliyet gösteren 22 mağazasındaki bazı ekipmanının, çalışanlarının ve bu mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin Defacto Perakende Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.09.2016, 16-30/508-229)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Rüzgar Enerjisi’ne Dayalı Önlisans Başvurularına ilişkin 08.09.2016 tarihli 6476-1 numaralı kararı 09.09.2016 tarihinde web sitesinde yayınlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.