Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016

Kasım 2016
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 2016/9327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.11.2016 tarihli 29876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar11.2016 tarihli ve 29883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Arasında Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik İşbirliğinin Geliştirilmesi Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Katılım Öncesi Yardım Aracı - IPA II Kapsamında Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Krizi Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Münferit Tedbire İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Finansman Anlaşmasına Ek'in Onaylanması Hakkında Karar11.2016 sayılı ve 29890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 03.10.2016 tarihli ve 2016/9354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21.10.2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında 25.10.2016 tarihli 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında10.2016 tarihli ve 2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik10.2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.10.2016 tarihli ve 29870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu01.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği 10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de, 13’üncü maddesi hükümleri 15.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer hükümleri yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği 11.2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik11.2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurumu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin %100 oranındaki hissesinin blok olarak satış yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (27.10.2016, 16-35/591-260)
 • Kurul, Dere Beton Hazır Beton ve Yaş Sıva San. ve Tic. A.Ş. ile Öz Örnek Hazır Beton Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan ve Öz Örnek Beton’un Dere Beton tarafından üretilen hazır beton türlerinin yeniden satışı için yetkilendirilmesini içeren sözleşmenin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (27.10.2016, 16-35/599-267)
 • Kurul, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Almus ve Köklüce Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (03.11.2016, 16-36/607-270)
 • Kurul, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Güllük Yat Limanı’nın özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (03.11.2016, 16-36/616-276)
 • Kurul, TTNET A.Ş. ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan “Ortak Kanal İşbirliği Sözleşmesi”ne menfi tespit belgesi verdi. (03.11.2016, 16-36/609-272)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Elsys Bilgi Sistemleri A.Ş.'nin ve Itelligence Analitik Sistemleri A.Ş.'nin çeşitli oranlardaki hisselerinin Itelligence AG tarafından devralınması suretiyle söz konusu şirketlerin ortak kontrolden tek kontrole geçmesi işlemine izin verdi. (27.10.2016, 16-35/592-261)
 • Kurul, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tam kontrolünde bulunan Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. aracılığıyla yürütülen oluklu mukavva kâğıt ve kutu üretim ve satış faaliyeti işkolunun kısmi bölünme ile Mosburger GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.10.2016, 16-35/593-262)
 • Kurul, Jude Medical Inc.'in Abbott Laboratories tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.11.2016, 16-36/611-273)
 • Kurul, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’yi aktif ve pasif malvarlığı unsurları ile bir bütün olarak devralması suretiyle Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde birleşmesine izin verdi. (03.11.2016, 16-36/617-277)
 • Kurul, Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye ait “IV Serum Ürünleri Varlıkları”nın ve EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş’ye ait ekipmanların Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.11.2016, 16-36/625-278)
 • Kurul, Thrace Basin Natural Gas Corporation(Türkiye) hisselerinin %100’ünün Valeura Energy B.V. (Netherlands) tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.11.2016, 16-39/631-280)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 29.09.2016 tarihli ve 6507-6 sayılı Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Kararı10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 21.10.2016 tarihli ve 6541 sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı 26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Petrol Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük11.2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın, 03.11.2016 tarihli ve 6574-6 sayılı Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar’ı, 08.11.2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11.2016 tarihli ve 29892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, Doğalgaz Piyasası 2016 yılı Ağustos Ayı Sektör Raporu’nu yayımladı.
 • EPDK, 18.11.2016 tarihinde Elektrik Piyasası 2016 Yılı Eylül Ayı Sektör Raporu’nu yayımladı.
 • EPDK, 18.11.2016 tarihinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2016 Yılı Eylül Ayı Sektör Raporu’nu yayımladı.
 • EPDK, 11.2016 tarihinde Petrol Piyasası 2016 Yılı Ağustos Ayı Sektör Raporu’nu yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.