Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021

Eylül 2021
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 24.08.2021 tarih ve 4417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Altıncı Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 30.08.2021 tarih ve 4421 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.08.2021 tarihli ve 31584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında 06.09.2021 tarih ve 4476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.09.2021 tarihli ve 31591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 10.09.2021 tarih ve 4497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.09.2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 26.08.2021 tarih ve 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 03.09.2021 tarih ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 04.09.2021 tarih ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında 05.09.2021 tarih ve 4474 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.09.2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 07.09.2021 tarih ve 4480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.09.2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 07.09.2021 tarih ve 4481 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.09.2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair 07.09.2021 tarih ve 4482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.09.2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı Tebliğine İlişkin 1-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/8) 08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7) 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8) 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35) 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6) 24.08.2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.08.2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.08.2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41) 26.08.2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.09.2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79) 01.09.2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.09.2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) 02.09.2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) 04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7) 04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43) 04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44) 08.09.2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 23.09.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42) 10.09.2021 tarihli ve 31594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9) 11.09.2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 23.09.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9) 15.09.2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 17.09.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 15.09.2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Kuaförümden Profesyonel Kozmetik Ürünleri Satış ve Pazarlama Profesyonel Kozmetik Ürünleri Satış ve Pazarlama A.Ş.’nin www.kuaforumden.com internet sitesi üzerinden kozmetik ürünü satışı yapmasına yönelik iş modelinin bireysel muafiyetten yararlandığına karar verildi. (16.9.2021, 21-43/638-317)

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Pamukspor Spor ve Turizm Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Birikim Varlık Yönetim A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (26.8.2021, 21-40/587-BD)
 • Kurul, Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş. ve KFR Gayrimenkul Yatırımı A.Ş’nin devir yoluyla birleşmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (26.8.2021, 21-40/586-BD)
 • Kurul, Forgerhero Yazılım Ticaret Ltd. Şti. ve ByteTyper OÜ’nün varlıklarının Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş. aracılığıyla Zynga, Inc. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (26.8.2021, 21-40/585-BD)
 • Kurul, Cloudera, Inc.’in ortak kontrolünün Clayton, Dubilier & Rice, LLC ve KKR & Co Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/592-288)
 • Kurul, DexKo Global Holdings Inc.’in tek kontrolünün BCP Dornoch Parent Inc aracılığıyla Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/583-284)
 • Kurul, Hisarlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin hisselerinin bir kısmının Oğuzhan ŞAHİNKAYA ve Bünyamin SARIOĞLU tarafından devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/582-283)
 • Kurul, Alfa Laval Corporate AB ve Walleniusrederierna AB tarafından Alfawall Oceanbird AB isimli ortak girişim şirketinin kurulması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/579-281)
 • Kurul, TenCate Grass Holding B.V.’nin tek kontrolünün TCG Acquisition Co 2 BV aracılığıyla Crestview Advisors L.L.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/575-278)
 • Kurul, Colorants Solutions USA LLC-Colorants International AG ile iştiraklerinin ve Heubach Holding GmbH ile iştiraklerinin dolaylı olarak SK Capital Partners, L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/574-277)
 • Kurul, Çelebi Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Didem Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Gülay Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Kainat Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Muzaffer Mangır Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Selim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. unvanlı şirketlerin tek kontrolünün ve bu şirketler tarafından işletilen Yenifoça GES ve Süleymanlı GES'in operasyonlarının sürdürüldüğü tesislerin üzerinde yer aldığı gayrimenkullerin Aldo Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (2.9.2021, 21-41/607-BD)
 • Kurul, CAI International Inc. üzerindeki tek kontrolün Mitsubishi HC Capital Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/604-296)
 • Kurul, Beijing Zhendong Langdi Pharmaceutical Co., Ltd. ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Canada Pension Plan Investment Board ve FountainVest Capital Partners GP4 Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/602-295)
 • Kurul, Subsea 7 S.A.’nın Açık Deniz Sabit Yenilenebilir Rüzgâr Enerjisi İşkolunun OHT ASA’ya devredilmesi karşılığında OHT ASA'nın tek kontrolünün Subsea 7 S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/600-293)
 • Kurul, Boras Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün JEC Yenilenebilir Enerji Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Japan Energy Capital 1 LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/599-292)
 • Kurul, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün 9433-4786 Québec Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/596-291)
 • Kurul, Antin Amedes Holdco GmbH'in ortak kontrolünün OMERS Infrastructure European Holdings 2 B.V. ve The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (9.9.2021, 21-42/625-BD)
 • Kurul, Solenis UK International Limited'in tek kontrolünün Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.9.2021, 21-42/623-307)
 • Kurul, CPP Investment Board ve TETHYS SAS’ın ortak kontrolünde bulunan Galileo Global Education’ın %100 bağlı iştiraki STUDI ile BERTELSMANN Group’un tek kontrolünde bulunan M6 Métropole Télévision tarafından yalnızca Fransa’da faaliyet gösterecek yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (9.9.2021, 21-42/620-306)
 • Kurul, Starcin Topco S.à.r.l, Starcin Invest S.C.A ve Starcin GP Invest S.à.r.l'nin paylarının tamamının Compagnie de Saint-Gobain SA tarafından Starcin Luxembourg S.à.r.l. ve bazı şahıslardan devralınmasına izin verdi. (9.9.2021, 21-42/615-302)
 • Kurul, 3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin satış faaliyetlerine ait birtakım varlıkların, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Houghton Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.9.2021, 21-42/613-300)
 • Kurul, Recticel NV/SA’nın tek kontrolünün Greiner AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.9.2021, 21-42/612-299)
 • Kurul, Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. (16.9.2021, 21-43/635-BD)
 • Kurul, Assan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve dolayısıyla iştiraki Ege Assan Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün, Kraft Heinz NoMa B.V. aracılığıyla The Kraft Heinz Company tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/639-318)
 • Kurul, Actera Partners III L.P., Revo Capital Fund II B.V. ve Smartfin Capital II Commv private privak tarafından Akinon İnternet Yatırım ve Proje Geliştirme Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/636-316)
 • Kurul, TVH Parts Holding N.V’nin holding şirketi olan Catalyst Group N.V’nin %40 oranındaki hissesinin D’Ieteren Group SA/N.V. tarafından Quva S.à.r.l.’dan devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/634-315)
 • Kurul, Reno De Medici S.p.A.’nın tek kontrolünün, Rimini Bidco S.r.l. aracılığıyla Apollo Management L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/633-314)
 • Kurul, Adient Turkey Seating Otomotiv Ltd. Şti.’nin ortak kontrolünün Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla Adient Plc ve Diniz Ailesi tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/631-313)
 • Kurul, Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)’nin dolaylı tek kontrolünün Advent International Corporation ve bağlı şirketleri tarafından yönetilen ve/veya danışmanlık verilen fonlar tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/630-312)
 • Kurul, Parexel International Corporation’in ortak kontrolünün Phoenix Parentco, Inc aracılığıyla EQT Fund Management S.à.r.l. ve Goldman Sachs Group, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/629-311)
 • Kurul, Elif Holding A.Ş.’nin tek kontrolünün Huhtamäki Holding Oy tarafından devralınması işlemine izin verildi. (9.2021, 21-43/628-310)
 • Kurul, Araba Sepeti Otomotiv Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Kavak Intermediate Holdings LLC aracılığıyla Kavak Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/627-309)
 • Kurul, Delivery Hero Korea LLC'nin ortak kontrolünün dolaylı olarak Permira Advisers Limited ve Affinity Equity Partners tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/626-308)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26.08.2021 tarihli ve 10378-1, 10379 ve 10383 sayılı Kararları 28.08.2021 tarihli ve 31582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26.08.2021 tarihli ve 10376 sayılı kararı 02.09.2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16.09.2021 tarihli ve 10409, 10412, 10416 ve 10419 sayılı Kararları 18.09.2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.