Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 24.08.2021 tarih ve 4417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Altıncı Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 30.08.2021 tarih ve 4421 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.08.2021 tarihli ve 31584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında 06.09.2021 tarih ve 4476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.09.2021 tarihli ve 31591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 10.09.2021 tarih ve 4497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.09.2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 26.08.2021 tarih ve 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 03.09.2021 tarih ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 04.09.2021 tarih ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında 05.09.2021 tarih ve 4474 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.09.2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 07.09.2021 tarih ve 4480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.09.2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 07.09.2021 tarih ve 4481 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.09.2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair 07.09.2021 tarih ve 4482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.09.2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 sayılı Tebliğine İlişkin 1-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/8) 08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7) 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8) 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35) 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6) 24.08.2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.08.2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.08.2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41) 26.08.2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.09.2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:79) 01.09.2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.09.2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531) 02.09.2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) 04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7) 04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43) 04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44) 08.09.2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 23.09.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42) 10.09.2021 tarihli ve 31594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9) 11.09.2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 23.09.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9) 15.09.2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 17.09.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 15.09.2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Kuaförümden Profesyonel Kozmetik Ürünleri Satış ve Pazarlama Profesyonel Kozmetik Ürünleri Satış ve Pazarlama A.Ş.’nin www.kuaforumden.com internet sitesi üzerinden kozmetik ürünü satışı yapmasına yönelik iş modelinin bireysel muafiyetten yararlandığına karar verildi. (16.9.2021, 21-43/638-317)

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Pamukspor Spor ve Turizm Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Birikim Varlık Yönetim A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (26.8.2021, 21-40/587-BD)
 • Kurul, Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş. ve KFR Gayrimenkul Yatırımı A.Ş’nin devir yoluyla birleşmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (26.8.2021, 21-40/586-BD)
 • Kurul, Forgerhero Yazılım Ticaret Ltd. Şti. ve ByteTyper OÜ’nün varlıklarının Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş. aracılığıyla Zynga, Inc. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (26.8.2021, 21-40/585-BD)
 • Kurul, Cloudera, Inc.’in ortak kontrolünün Clayton, Dubilier & Rice, LLC ve KKR & Co Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/592-288)
 • Kurul, DexKo Global Holdings Inc.’in tek kontrolünün BCP Dornoch Parent Inc aracılığıyla Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/583-284)
 • Kurul, Hisarlar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin hisselerinin bir kısmının Oğuzhan ŞAHİNKAYA ve Bünyamin SARIOĞLU tarafından devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/582-283)
 • Kurul, Alfa Laval Corporate AB ve Walleniusrederierna AB tarafından Alfawall Oceanbird AB isimli ortak girişim şirketinin kurulması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/579-281)
 • Kurul, TenCate Grass Holding B.V.’nin tek kontrolünün TCG Acquisition Co 2 BV aracılığıyla Crestview Advisors L.L.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/575-278)
 • Kurul, Colorants Solutions USA LLC-Colorants International AG ile iştiraklerinin ve Heubach Holding GmbH ile iştiraklerinin dolaylı olarak SK Capital Partners, L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.8.2021, 21-40/574-277)
 • Kurul, Çelebi Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Didem Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Gülay Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Kainat Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Muzaffer Mangır Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Selim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. unvanlı şirketlerin tek kontrolünün ve bu şirketler tarafından işletilen Yenifoça GES ve Süleymanlı GES'in operasyonlarının sürdürüldüğü tesislerin üzerinde yer aldığı gayrimenkullerin Aldo Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (2.9.2021, 21-41/607-BD)
 • Kurul, CAI International Inc. üzerindeki tek kontrolün Mitsubishi HC Capital Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/604-296)
 • Kurul, Beijing Zhendong Langdi Pharmaceutical Co., Ltd. ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Canada Pension Plan Investment Board ve FountainVest Capital Partners GP4 Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/602-295)
 • Kurul, Subsea 7 S.A.’nın Açık Deniz Sabit Yenilenebilir Rüzgâr Enerjisi İşkolunun OHT ASA’ya devredilmesi karşılığında OHT ASA'nın tek kontrolünün Subsea 7 S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/600-293)
 • Kurul, Boras Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün JEC Yenilenebilir Enerji Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Japan Energy Capital 1 LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/599-292)
 • Kurul, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün 9433-4786 Québec Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.9.2021, 21-41/596-291)
 • Kurul, Antin Amedes Holdco GmbH'in ortak kontrolünün OMERS Infrastructure European Holdings 2 B.V. ve The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (9.9.2021, 21-42/625-BD)
 • Kurul, Solenis UK International Limited'in tek kontrolünün Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.9.2021, 21-42/623-307)
 • Kurul, CPP Investment Board ve TETHYS SAS’ın ortak kontrolünde bulunan Galileo Global Education’ın %100 bağlı iştiraki STUDI ile BERTELSMANN Group’un tek kontrolünde bulunan M6 Métropole Télévision tarafından yalnızca Fransa’da faaliyet gösterecek yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (9.9.2021, 21-42/620-306)
 • Kurul, Starcin Topco S.à.r.l, Starcin Invest S.C.A ve Starcin GP Invest S.à.r.l'nin paylarının tamamının Compagnie de Saint-Gobain SA tarafından Starcin Luxembourg S.à.r.l. ve bazı şahıslardan devralınmasına izin verdi. (9.9.2021, 21-42/615-302)
 • Kurul, 3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin satış faaliyetlerine ait birtakım varlıkların, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Houghton Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.9.2021, 21-42/613-300)
 • Kurul, Recticel NV/SA’nın tek kontrolünün Greiner AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.9.2021, 21-42/612-299)
 • Kurul, Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. (16.9.2021, 21-43/635-BD)
 • Kurul, Assan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve dolayısıyla iştiraki Ege Assan Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün, Kraft Heinz NoMa B.V. aracılığıyla The Kraft Heinz Company tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/639-318)
 • Kurul, Actera Partners III L.P., Revo Capital Fund II B.V. ve Smartfin Capital II Commv private privak tarafından Akinon İnternet Yatırım ve Proje Geliştirme Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/636-316)
 • Kurul, TVH Parts Holding N.V’nin holding şirketi olan Catalyst Group N.V’nin %40 oranındaki hissesinin D’Ieteren Group SA/N.V. tarafından Quva S.à.r.l.’dan devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/634-315)
 • Kurul, Reno De Medici S.p.A.’nın tek kontrolünün, Rimini Bidco S.r.l. aracılığıyla Apollo Management L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/633-314)
 • Kurul, Adient Turkey Seating Otomotiv Ltd. Şti.’nin ortak kontrolünün Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla Adient Plc ve Diniz Ailesi tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/631-313)
 • Kurul, Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)’nin dolaylı tek kontrolünün Advent International Corporation ve bağlı şirketleri tarafından yönetilen ve/veya danışmanlık verilen fonlar tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/630-312)
 • Kurul, Parexel International Corporation’in ortak kontrolünün Phoenix Parentco, Inc aracılığıyla EQT Fund Management S.à.r.l. ve Goldman Sachs Group, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/629-311)
 • Kurul, Elif Holding A.Ş.’nin tek kontrolünün Huhtamäki Holding Oy tarafından devralınması işlemine izin verildi. (9.2021, 21-43/628-310)
 • Kurul, Araba Sepeti Otomotiv Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Kavak Intermediate Holdings LLC aracılığıyla Kavak Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/627-309)
 • Kurul, Delivery Hero Korea LLC'nin ortak kontrolünün dolaylı olarak Permira Advisers Limited ve Affinity Equity Partners tarafından devralınması işlemine izin verildi. (16.9.2021, 21-43/626-308)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26.08.2021 tarihli ve 10378-1, 10379 ve 10383 sayılı Kararları 28.08.2021 tarihli ve 31582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26.08.2021 tarihli ve 10376 sayılı kararı 02.09.2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16.09.2021 tarihli ve 10409, 10412, 10416 ve 10419 sayılı Kararları 18.09.2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.