Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020

Nisan 2020
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 27.03.2020 tarihli ve 2315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 27.03.2020 tarihli ve 2317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 01.04.2020 tarih ve 2329 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 03.04.2020 tarihli ve 2362 sayılı Cumhurbaşkanı Karar 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 03.04.2020 tarihli ve 2363 sayılı Cumhurbaşkanı Karar 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

 • Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 27.03.2020 tarihli ve 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair 07.04.2020 tarihli 58 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13.04.2020 tarihli ve 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17.04.2020 tarihli ve 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 18.04.2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 21.03.2020 tarihli ve 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında 21.03.2020 tarihli ve 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 24.03.2020 tarihli ve 2283 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek 24.03.2020 tarihli 2284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 24.03.2020 tarihli 2285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 24.03.2020 tarihli 2286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 25.03.2020 tarihli 2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.03.2020 tarihli ve 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.03.2020 tarihli ve 31084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Tahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair 29.03.2020 tarihli ve 2326 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.03.2020 tarihli ve 31084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 02.04.2020 tarihli 2350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.04.2020 tarihli 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 13.04.2020 tarihli ve 2404 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin ve 17.04.2020 tarihli ve 2419 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18.04.2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.03.2020 tarihli ve 31075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.03.2020 tarihli ve 31075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ yayımını takip eden 45'inci gün yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmi Gazete mükerrer 1’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2020/4) 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 • 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete mükerrer 1’de yayımlandı. Bu kanunun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girdi.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/10) 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/11) 29.03.2020 tarihli ve 31083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398) 31.03.2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2020 tarihli 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2020 tarihli 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girdi.
 • Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 01.04.2020 tarihli 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 01.04.2020 tarihli 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 02.04.2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) 02.04.2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4) 03.04.2020 tarihli 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2360) 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 07.04.2020 tarihli 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.04.2020 tarihli ve 31094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı maddeleri 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğerleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.04.2020 tarihli ve 31095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) 11.04.2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı takip eden 30'uncu günde yürürlüğe girer.
 • 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.04.2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/11) 15.04.2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.04.2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanunun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), J. M. Voith SE & Co. KG ve MOOG Gesellschaft mit Beschränkter Haftung arasında bir ortak girişim kurulması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (9.4.2020, 20-19/259-125)
 • Kurul, BR Mağazacılık Tic. A.Ş. ile Beymen Mağazacılık A.Ş. arasında akdedilen Marka Lisans Sözleşmesi'ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan şartların tamamını sağlaması nedeniyle, sözleşme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (16.4.2020, 20-20/271-130)
 • Kurul, Generali Sigorta A.Ş. ile Sigortalar Burada Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş. arasında akdedilen Münhasır Sigorta Acenteliği Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan şartların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (16.4.2020, 20-20/265-126)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Tiryaki Holding A.Ş. tarafından devralınması ve ayrıca Sunrise Foods International Inc. üzerinde Anatolia B.V. ve Hassad Food Company QPSC'nin ortak kontrol kurması işlemlerine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/235-115)
 • Kurul, MMX Media Finance, LLC'nin ortak kontrolünün Viacom Intemational Inc. aracılığıyla ViacomCBS Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/233-114)
 • Kurul, Astoria Project Partners LLC ve Astoria Project Partners II LLC’nin ortak kontrolünün APG Group NV, California State Teachers’ System ve Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/227-111)
 • Kurul, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ile Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ve iştiraki MHP Management -und IT-Beratung GmbH arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/226-110)
 • Kurul, Renk AG’nin tek kontrolünün Rebecca BidCo GmbH aracılığıyla Triton Fund V tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/221-109)
 • Kurul, Asiana Airlines Inc.'nin tek kontrolünün HDC Hyundai Development Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/220-108)
 • Kurul, Engineering Igneria Informatica S.P.A’nın ortak kontrolünün Bain Capital Investors L.L.C. ve Neuberger Berman L.L.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.4.2020, 20-18/249-119)
 • Kurul, Akdeniz Pe-tur Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün AER Picasso Holdings LLC aracılığıyla AERTICKET International Conso Holding GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.4.2020, 20-18/243-116)
 • Kurul, South32 SA Coal Holdings Proprietary Limited’in tek kontrolünün Thabong Coal Proprietary Limited aracılığıyla Seriti Resources Holdings Proprietary Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.4.2020, 20-19/257-124)
 • Kurul, Özen Kişisel Bakım Ürünleri Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün Daio Paper Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.4.2020, 20-19/253-122)
 • Kurul, PolygenX 2 SAS ve iştiraklerinin Pinot Acquisitions Limited aracılığıyla devralınması ile söz konusu şirketler üzerinde ArchiMed SAS ve Warburg Pincus LLC’nin ortak kontrol kurması işlemine izin verdi. (9.4.2020, 20-19/252-121)
 • Kurul, Stemcor Global Holdings Limited’in tek kontrolünün Cedar Holdings Group Co. Ltd.’nin iştiraki olan Prosperity Kingsfield Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.4.2020, 20-19/251-120)
 • Kurul, Atmosfer Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş.'nin hisselerinin bir kısmının H.I.S. Co., Ltd. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (16.4.2020, 20-20/275-BD)
 • Kurul, Stoll Grubu’nun ticari işletmelerinin, çeşitli maddi ve gayri maddi varlıklarının ve Stoll America Knitting Machinery Inc., Stoll Italia S.r.l., Stoll India Pvt. Ltd. ve Stoll Bangl. Ltd. grup şirketlerinin paylarının Karl Mayer Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.4.2020, 20-20/268-129)

Enerji

 • 2020 yılı Ocak Ayı Sektör Raporları 31.03.2020 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) resmi sitesinde yayımlandı.
 • Önlisans ve Lisans Yükümlülükleri ile Lisanssız Bağlantı Anlaşması Süreleri Hakkında Duyuru 03.04.2020 tarihinde EPDK’nın resmi sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.