Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021

Ocak 2021
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2019 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında 25.12.2020 tarih 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.12.2020 ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 28.12.2020 tarih ve 3338 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.12.2020 ve 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında 30.12.2020 tarihli ve 3346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.12.2020 ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 18.01.2021 tarih ve 3429 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 19.01.2021 tarih ve 31369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 22.12.2020 tarih ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.12.2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar’ın hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12.1.2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12.1.2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 22.12.2020 tarih ve 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.12.2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 22.12.2020 tarih ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.12.2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar’ın hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 22.12.2020 tarih ve 3322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23.12.2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında 22.12.2020 tarih ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.12.2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 25.12.2020 tarihli 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401) 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.d) 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar 24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar 24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Paybull Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar 24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9) 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 26.12.2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tarife 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.12.2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 26.12.2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17) 26.12.2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Genel Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Genel Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Genel Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Genel Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Genel Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Genel Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Genel Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Genel Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522) 29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Genel Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/18) 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/19) 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.3) 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ 02.01.2021 tarihli ve 31352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.01.2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 402) 06.01.2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu tebliğ 15.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.01.2021 tarihli ve 31357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) 09.01.2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) 09.01.2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.01.2021 tarihli ve 31362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.01.2021 tarihli ve 31364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15.01.2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) 16.01.2021 tarihli ve 31366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.01.2021 tarihli ve 31369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.01.2021 tarihli ve 31369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), ödeme yapılacak kartın ilk altı ve son dört hanesi ile birlikte kart sahibinin T.C. kimlik numarası ile ödeme alınmasını sağlayan sigorta sektörüne yönelik geliştirilmiş alt yapı dâhilinde not-on-us işlemlerde tüketicilerden açık kart bilgisi talep edilmeden açık kart bilgisinin bankalar arasında paylaşılarak ödeme alınabilmesine yönelik işbirliğini oluşturan uygulamaya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren üç yıl süre ile bireysel muafiyet tanıdı. (24.12.2020, 20-55/769-341)
 • Kurul, Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kurumsal müşterilerine İş Cep uygulaması ve ticari internet bankacılığı kanalları üzerinden sunulan TekCep Hesap Hareketleri Otomasyonu (TekCep) uygulamasına koşullu olarak 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde 1 (bir) yıl süre ile bireysel muafiyet tanıdı. (24.12.2020, 20-55/767-340)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Pabalk Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Ömer Faruk NASIROĞLU tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (24.12.2020, 20-55/776-BD)
 • Kurul, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Hyundai Motor Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.12.2020, 20-55/774-344)
 • Kurul, Process+Lab Devices Online GmbH ve Automation24 GmbH’nin, Automation24 GmbH altında birleşmesi ve sonrasında Automation24 GmbH üzerinde Ifm Electronic GmbH ve Endress+Hauser Group Services AG tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (24.12.2020, 20-55/771-343)
 • Kurul, Vantage Group Holdings Ltd.’nin dolaylı ortak kontrolünün Hellman & Friedman LLC ve The Carlyle Group Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.12.2020, 20-55/770-342)
 • Kurul, Körfez Petrokimya Depolama Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün MHM Invest Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (30.12.2020, 20-57/788-BD)
 • Kurul, Fiat Chrysler Automobiles N.V. ve Peugeot S.A.'nın, Fiat Chrysler Automobiles N.V. bünyesine katılması yoluyla yapılması planlanan birleşme işlemine izin verdi. (30.12.2020, 20-57/794-354)
 • Kurul, Daimler AG ve Aktiebolaget Volvo tarafından (iştirakleri aracılığıyla) ağır hizmet kamyonlarının yakıt hücrelerinin geliştirilmesi, üretilmesi, satışı ve satış sonrası hizmetlerine yönelik faaliyet gösterecek ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (30.12.2020, 20-57/793-353)
 • Kurul, G4S plc’nin tek kontrolünün, Warburg Pincus LLC ve Caisse de Dépôt et Placement du Québec tarafından ortak kontrol edilen Allied Universal Topco LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2020, 20-57/792-352)
 • Kurul, Pester Marketing Company ve iştiraklerinin belirli varlıklarının Phillips 66 Company ve SoftBank Group Corporation’ın dolaylı olarak çoğunluğuna sahip olduğu Fortress Investment Group LLC tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2020, 20-57/790-350)
 • Kurul, Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation ve Corporate Resources B.V.’nin tek kontrolünün TBNG Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2020, 20-57/789-349)
 • Kurul, Ejder Kimya İlaç Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün IMCD Ticaret Pazarlama ve Danışmanlık Ltd. Şti. aracılığıyla IMCD N.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2020, 20-57/787-348)
 • Kurul, LivaNova Plc’ye ait kalp kapakçığı iş kolu üzerindeki tek kontrolün Gyrus Capital S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2020, 20-57/786-347)
 • Kurul, Baymina Enerji A.Ş., Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Gazko Enerji Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün doğrudan; İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün ise dolaylı olarak Palmet Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2020, 20-57/784-345)
 • Kurul, Samsun Akaryakıt Depolama A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan Gebze Terminali’nin kira süresinin sonunda malik Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’ye devredilmesi işlemine izin verdi. (30.12.2020, 20-57/781-356)
 • Kurul, Viking Holdings Ltd.'nin ortak kontrolünün, Canada Pension Plan Investment Board ve TPG Capital ile birlikte Viking Holdings Ltd.'nin mevcut çoğunluk hissedarı olan Viking Capital Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.01.2021, 21-01/10-7)
 • Kurul, Flender Beteiligungen GmbH & Co. KG’nin tek kontrolünün Zephyr German BidCo GmbH aracılığıyla The Carlyle Group Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.01.2021, 21-01/6-5)
 • Kurul, Miller Insurance Services LLP’nin ortak kontrolünün Cinven Strategic Financial Funds ve Raffles Private Holdings Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.01.2021, 21-01/5-4)
 • Kurul, Honshu Chemical Industry Co., Ltd.’nin ortak kontrolünün Mitsui & Co., Ltd. ve Mitsui Chemicals, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.01.2021, 21-01/4-3)
 • Kurul, Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin, Taxim Capital Partners I LP ile Rahmi Faruk ECZACIBAŞI’nın ortak kontrolündeki FTA Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.01.2021, 21-01/1-1)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”), 17.12.2020 tarihli ve 9814, 9818, 9820, 9821, 9822, 9825, 9834, 9835, 9836, 9837, 9839, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847 ve 9848 sayılı kararları 22.12.2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 17.12.2020 tarihli ve 9849 ve 9850 sayılı kararları 23.12.2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 24.12.2020 tarihli ve 9859 sayılı kararı 26.12.2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 14.12.2020 tarihli ve 9804, 9805, 9806 ve 9807 sayılı kararları 29.12.2020 tarihli 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • 2020 yılı Ekim Ayı Sektör Raporlarının yayınlandığına ilişkin duyuru 29.12.2020 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi sitesinde yayımlandı.
 • EPDK’nın 14.01.2021 Tarihli ve 9971, 9974, 9978, 9979 ve 9980 sayılı kararları 16.01.2021 tarihli ve 31366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.