Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 2014-2020 ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 17.07.2017 tarihli ve 2017/10623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21.08.2017 tarihli ve 30161 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole İlişik Çekince ile Birlikte Katılmamız Hakkında 17.07.2017 tarihli ve 2017/10619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.08.2017 tarihli ve 30162 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının İlişik Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında 03.07.2017 tarihli ve 2017/10534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.08.2017 tarihli ve 30162 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Sözleşmenin İlişik Beyan ve Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında 17.07.2017 tarihli ve 2017/10650 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.08.2017 tarihli ve 30164 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 17.07.2017 tarihli ve 2017/10652 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.08.2017 tarihli ve 30167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında 15.08.2017 tarihli ve 2017/10715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.09.2017 tarihli ve 30184 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 15.08.2017 tarihli ve 2017/10736 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.09.2017 tarihli ve 30184 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 15.08.2017 tarihli ve 2017/10739 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.09.2017 tarihli ve 30184 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 15.08.2017 tarihli ve 2017/10747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.09.2017 tarihli ve 30184 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 15.08.2017 tarihli ve 2017/10727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.09.2017 tarihli ve 30185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı

 • İthalat Rejimi Kararına Ek 15.08.2017 tarih ve 2017/10725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 15.08.2017 tarih ve 2017/10726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 15.08.2017 tarih ve 2017/10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20.09.2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 08.09.2017 tarihli ve 30174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.
 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22) 13.09.2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.09.2017 tarihli ve 30181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20.09.2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
 • Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.09.2017 tarihli ve 30186 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 20.09.2017 tarihli ve 30186 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 20.09.2017 tarihli ve 30186 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ile Discover Financial Services LLC arasında oluşturulan ulusal kartlı sistemin gerçekleştirilmesi kapsamında akdedilen anlaşmanın revize edilmiş hali olan Değiştirilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş Ağ İttifakı ve İşleme Hizmetleri Anlaşması’na bireysel muafiyet tanıdı. (22.08.2017, 17-27/440-191)
 • Kurul, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ile Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş. arasında imzalanan İhalelerle İlgili Tek Satıcılık Çerçeve Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanıdı. (07.09.2017, 17-28/461-200)
 • Kurul, Türk Hava Yolları A.O. ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. arasında imzalanan “THY Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi”ne 2 yıl süreyle bireysel muafiyet tanıdı. (07.09.2017, 17-28/465-204)

 Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Japan Renewable Energy Corporation’ın hisselerinin tamamını elinde bulunduran GS Renewable Holdings GK’nın hisselerinin belli oranının Colindale Investment Private Limited tarafından devralınarak ortak girişim oluşturulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (22.08.2017, 17-27/447-BD)
 • Kurul, Nature’s Bounty Co.’nun, KKR & Co. L.P. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (22.08.2017, 17-27/455-196)
 • Kurul, Tiancheng Germany Pharmaceutical Holdings AG’nin gönüllü pay alım teklifi çağrısı yoluyla Biotest AG’nin paylarını devralması işlemine izin verdi. (22.08.2017, 17-27/437-190)
 • Kurul, Yem-Vit Vitaminli Yem Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Devenish Nutriton Limited’e devri işlemine izin verdi. (22.08.2017, 17-27/436-189)
 • Kurul, Sancak Grubu’na dahil ES Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri A.Ş. ve iştiraklerinin Zeki YEŞİLDAĞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (07.09.2017, 17-28/475-BD)
 • Kurul, Cortefiel, S.A.'nın ortak kontrolünün, CVC Fonları aracılığıyla CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A, ve PAI IV Fonları aracılığıyla PAI Partners S.A.S tarafından dolaylı olarak birlikte devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (07.09.2017, 17-28/474-BD)
 • Kurul, Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının, mevcut durumda şirketin belli oranda hissesine sahip Soletanche Freyssinet SA tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (07.09.2017, 17-28/473-BD)
 • Kurul, Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Tic. ve San. A.Ş.’nin Eczacıbaşı Grubu ve Bozluolçay Ailesi’nin ortak kontrolünden Eczacıbaşı Holding A.Ş., EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. ve EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’nin tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (07.09.2017, 17-28/478-206)
 • Kurul, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Global InfraCo SP NEUM SLU tarafından Akfen Holding A.Ş.’den devralınması işlemine izin verdi. (07.09.2017, 17-28/464-203)
 • Kurul, İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin, hisse devri yoluyla Kolin Enerji Yatırımları A.Ş. ile Türkerler İnşaat Tur. Mad. Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’nin ortak kontrolünden Kolin Enerji Yatırımları A.Ş.’nin tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (07.09.2017, 17-28/457-198)
 • Kurul, Huntsman Corporation ve Clariant AG’nin, Clariant AG’nin tamamına sahip olduğu iştiraki aracılığı ile birleşmesi işlemine izin verdi. (07.09.2017, 17-28/456-197)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2017 Haziran Ayı Elektrik Piyasası Raporu, 2017 Haziran Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu, 2017 Haziran Ayı LPG Piyasası Raporu ve 2017 Haziran Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu’nu 25.08.2017 tarihinde yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.