Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016

Temmuz 2016
% 0

Milletlerarası Andlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma hakkında 06.06.2016 tarihli ve 2016/8876 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 23.06.2016 tarihli ve 29751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasındaki Hibe Anlaşması Hakkında 06.06.2016 tarihli ve 2016/8917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.06.2016 tarihli ve 29754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 06.06.2016 tarihli ve 2016/8900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29.06.2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 13.06.2016 tarihli ve 2016/8961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29.06.2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji, Hidrokarbonlar ve Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 13.06.2016 tarihli ve 2016/8967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.06.2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında 06.06.2016 tarihli ve 2016/8899 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.06.2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2016 tarihli ve 2016/8946 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.07.2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2016 tarihli ve 2016/8909 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.07.2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 13.06.2016 tarihli ve 2016/8947 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.09.2016 tarihli ve 2016/8998 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.06.2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:471) 21.06.2016 tarihli ve 29749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.06.2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek.
 • Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22.06.2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek.
 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22.06.2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek.
 • Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6720 Sayılı Kanun 24.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1) 26.06.2016 tarihli ve 29754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik 13.07.2016 tarihli ve 29769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 13.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecek.
 • Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.07.2016 tarihli ve 29772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 16.07.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.
 • Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği 19.07.2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu, Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. ve Zirve Ecza Deposu İlaç Sağ. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen satış sözleşmesine menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi (23.06.2016, 16-21/363-169).

Enerji

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi 2015/55 Esas ve 2016/45 Karar sayılı ve 28.06.2016 tarihli ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile 4650 sayılı ve 04.11.1983 tarihli Kamulaştırma Kanunu madde 11 paragraf (f)’de yer alan “kamulaştırma tarihindeki” ibaresini iptal etti.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.