Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018

Eylül 2018
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 13.09.2018 tarih ve 2018/89 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye İçin Rekabetçilik ve Yenilik Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 13.09.2018 tarih ve 2018/88 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.09.2018 tarihli ve 30536 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 13.09.2018 tarih ve 2018/87 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.09.2018 tarihli ve 30536 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 13.09.2018 tarih ve 2018/86 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.09.2018 tarihli ve 30536 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile Mücadele Dairesi Arasında Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında 29.08. 2018 tarih ve 2018/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 11.09.2018 tarih ve 2018/162 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarih ve 2018/85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.09.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6) 01.09.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6 ay süreyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/28)09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/3)09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) 06.09.2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: C Sıra No: 3) 06.09.2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/33)09.2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2006/30)Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29), İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/30) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/32) 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4) 09.09.2018 tarihli ve 30530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) 09.09.2018 tarihli ve 30530 sayılı Resmi Gazete’ yayımlandı ve 06.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 15.09.2018 Tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (No:2018/51) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/77)09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)09.2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de (No: 2016/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/7)09.2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Turkland Sigorta A.Ş. ve Groupmed Sigorta Acenteliği A.Ş.’nin dolaylı pay sahipliği değişimi işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (18-29/491-242, 27.8.2018)
 • Kurul, Turkland Bank A.Ş.’nin dolaylı pay sahipliği değişimi işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (18-29/492-243, 27.8.2018)
 • Kurul, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ile Univar B.V. arasında akdedilen “Trientine 300 mg – Ticari Şartlar” adlı sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (18 -30/518-257, 6.9.2018)
 • Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasında imzalanan Finansal Kuruluş Sözleşmesi ile futbol kulüpleri ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasında imzalanan Bilet Satışlarına Aracılık Sözleşmelerine, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını karşılamaları nedeniyle, 2023-2024 futbol sezonu bitimine kadar bireysel muafiyet tanınmasına, bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ile E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. - Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Konsorsiyumu arasında imzalanan Sistem Entegratörlüğü Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (18-31/532-262, 12.9.2018)
 • Kurul, Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gram Gıda ve Tekel Maddeleri A.Ş. arasında akdedilen ve tip sözleşme niteliğinde olan Distribütörlük Sözleşmesi’nin, viski, şarap, likör, tekila, rom ürünleri bakımından 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına; bununla birlikte 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanılamayan rakı, votka, cin ürünleri bakımından Distribütörlük Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan şartların tamamının karşılanması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (18-33/547-270, 19.9.2018)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Arimpeks Alüminyum Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Aluflexpack AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-33/551-272, 19.9.2018)
 • Kurul, Terratec Group Inc.’nin tek kontrolündeki Terratec Ltd.’den JIM Technology Corporation ile Terratec Group Inc.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (18-31/529-260, 12.9.2018)
 • Kurul, Container Finance Ltd Oy’nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-31/530-261, 12.9.2018)
 • Kurul, Acarlar Dış Ticaret ve Makine Sanayi A.Ş.’nin hisselerinin belli oranına sahip olan Haulotte Group S.A.’nın şirketin kalan belli oranda hissesini devralması işlemine izin verdi. (18-31/543-268, 12.9.2018)
 • Kurul, STEAG GuD Herne GmbH’nin %50 oranındaki hissesinin Siemens Project Ventures GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-30/506-245, 6.9.2018)
 • Kurul, Exxon Mobil Corporation’ın iştiraki olan Esso Italiana S.r.I.’nin sahip olduğu Augusta rafinerisi ve fer’i varlıklarının tek kontrolünün SONATRACH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/507-246, 6.9.2018)
 • Kurul, Total Turkey Pazarlama A.Ş.’nin elinde bulunan Bütangaz A.Ş. hisselerinin İpragaz A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/508-247, 6.9.2018)
 • Kurul, Kartlon Group tarafından kontrol edilen LCY Chemicals Corp.’un ortak kontrolünün KKR & Co. Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/510-249, 6.9.2018)
 • Kurul, The Blackstone Group L.P. liderliğindeki konsorsiyum tarafından Thomson Reuters Corporation'un Finansal ve Risk İş Kolu'nun %55 oranındaki hissesinin devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/511-250, 6.9.2018)
 • Kurul, Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A’nın kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından bazı CVC Fonları aracılığı ile tek başına devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/513-252, 6.9.2018)
 • Kurul, Suzano Papel e Celulose S.A.’nın, Fibria Celulose S.A. ile birleşmesi işlemine izin verildi. (18 -30/514-253, 6.9.2018)
 • Kurul, Bain Capital Investors, LLC’nin yönettiği fonlar aracılığıyla Gist-Broacades International B.V. ve DSM Sinochem Pharmaceuticals Pte Ltd.’nin tek kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (18 -30/515-254, 6.9.2018)
 • Kurul Elif Holding A.Ş.’nin tek kontrolünün Alpha Flexibles B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/516-255, 6.9.2018)
 • Kurul, Shire Plc.'nin tek kontrolünün Takeda Pharmaceutical Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/517-256, 6.9.2018)
 • Kurul, Antelope Topco S.C.A. ve iştiraklerinin tek kontrolünün Akita Bidco S.â.r.l tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/477-231, 27.8.2018)
 • Kurul, Schenectady International Group’un tek kontrolünün Addivant USA Holdings Corp. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/479-232, 27.8.2018)
 • Kurul, Quadriga Capital Private Equity Fund IV, L.P. ve The Bregal Fund III L.P.’nin ortak kontrolündeki LR Global Holding GmbH’nin tek kontrolünün Quadriga Capital Private Equity Fund IV, L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/481-233, 27.8.2018)
 • Kurul, SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım A.Ş.’nin tek kontrolündeki SOCAR Turkey LNG Satış A.Ş.’nin Reysaş Yatırım Holding A.Ş. ve SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım A.Ş.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (18-29/482-234, 27.8.2018)
 • Kurul, Megadyne S.p.A’nın kontrolünün Partners Group AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/483-235, 27.8.2018)
 • Kurul, Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/485-236, 27.8.2018)
 • Kurul, Gemalto N.V.’nin tek kontrolünün Thales S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/486-237, 27.8.2018)
 • Kurul, KLX Inc.’ın tek kontrolünün The Boeing Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/493-244, 27.8.2018)

Enerji

 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde (DUY) değişiklik yapılmasına ilişkin Duyuru 11.09.2018 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) resmi sitesinde yayımlandı.
 • Teminat Usul Esaslarında (TUE) değişiklik yapılmasına ilişkin Duyuru 11.09.2018 tarihinde EPDK’nın resmi sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.