Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 13.09.2018 tarih ve 2018/89 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye İçin Rekabetçilik ve Yenilik Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 13.09.2018 tarih ve 2018/88 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.09.2018 tarihli ve 30536 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 13.09.2018 tarih ve 2018/87 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.09.2018 tarihli ve 30536 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 13.09.2018 tarih ve 2018/86 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.09.2018 tarihli ve 30536 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile Mücadele Dairesi Arasında Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında 29.08. 2018 tarih ve 2018/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 11.09.2018 tarih ve 2018/162 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarih ve 2018/85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.09.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: İhracat 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6) 01.09.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6 ay süreyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/28)09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/3)09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) 06.09.2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: C Sıra No: 3) 06.09.2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/33)09.2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2006/30)Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/29), İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/30) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/32) 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4) 09.09.2018 tarihli ve 30530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) 09.09.2018 tarihli ve 30530 sayılı Resmi Gazete’ yayımlandı ve 06.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 15.09.2018 Tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (No:2018/51) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/77)09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)09.2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de (No: 2016/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/7)09.2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Turkland Sigorta A.Ş. ve Groupmed Sigorta Acenteliği A.Ş.’nin dolaylı pay sahipliği değişimi işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (18-29/491-242, 27.8.2018)
 • Kurul, Turkland Bank A.Ş.’nin dolaylı pay sahipliği değişimi işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (18-29/492-243, 27.8.2018)
 • Kurul, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ile Univar B.V. arasında akdedilen “Trientine 300 mg – Ticari Şartlar” adlı sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (18 -30/518-257, 6.9.2018)
 • Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasında imzalanan Finansal Kuruluş Sözleşmesi ile futbol kulüpleri ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasında imzalanan Bilet Satışlarına Aracılık Sözleşmelerine, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını karşılamaları nedeniyle, 2023-2024 futbol sezonu bitimine kadar bireysel muafiyet tanınmasına, bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ile E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. - Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Konsorsiyumu arasında imzalanan Sistem Entegratörlüğü Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (18-31/532-262, 12.9.2018)
 • Kurul, Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gram Gıda ve Tekel Maddeleri A.Ş. arasında akdedilen ve tip sözleşme niteliğinde olan Distribütörlük Sözleşmesi’nin, viski, şarap, likör, tekila, rom ürünleri bakımından 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına; bununla birlikte 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanılamayan rakı, votka, cin ürünleri bakımından Distribütörlük Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan şartların tamamının karşılanması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (18-33/547-270, 19.9.2018)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Arimpeks Alüminyum Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Aluflexpack AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-33/551-272, 19.9.2018)
 • Kurul, Terratec Group Inc.’nin tek kontrolündeki Terratec Ltd.’den JIM Technology Corporation ile Terratec Group Inc.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (18-31/529-260, 12.9.2018)
 • Kurul, Container Finance Ltd Oy’nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-31/530-261, 12.9.2018)
 • Kurul, Acarlar Dış Ticaret ve Makine Sanayi A.Ş.’nin hisselerinin belli oranına sahip olan Haulotte Group S.A.’nın şirketin kalan belli oranda hissesini devralması işlemine izin verdi. (18-31/543-268, 12.9.2018)
 • Kurul, STEAG GuD Herne GmbH’nin %50 oranındaki hissesinin Siemens Project Ventures GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-30/506-245, 6.9.2018)
 • Kurul, Exxon Mobil Corporation’ın iştiraki olan Esso Italiana S.r.I.’nin sahip olduğu Augusta rafinerisi ve fer’i varlıklarının tek kontrolünün SONATRACH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/507-246, 6.9.2018)
 • Kurul, Total Turkey Pazarlama A.Ş.’nin elinde bulunan Bütangaz A.Ş. hisselerinin İpragaz A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/508-247, 6.9.2018)
 • Kurul, Kartlon Group tarafından kontrol edilen LCY Chemicals Corp.’un ortak kontrolünün KKR & Co. Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/510-249, 6.9.2018)
 • Kurul, The Blackstone Group L.P. liderliğindeki konsorsiyum tarafından Thomson Reuters Corporation'un Finansal ve Risk İş Kolu'nun %55 oranındaki hissesinin devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/511-250, 6.9.2018)
 • Kurul, Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A’nın kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından bazı CVC Fonları aracılığı ile tek başına devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/513-252, 6.9.2018)
 • Kurul, Suzano Papel e Celulose S.A.’nın, Fibria Celulose S.A. ile birleşmesi işlemine izin verildi. (18 -30/514-253, 6.9.2018)
 • Kurul, Bain Capital Investors, LLC’nin yönettiği fonlar aracılığıyla Gist-Broacades International B.V. ve DSM Sinochem Pharmaceuticals Pte Ltd.’nin tek kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (18 -30/515-254, 6.9.2018)
 • Kurul Elif Holding A.Ş.’nin tek kontrolünün Alpha Flexibles B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/516-255, 6.9.2018)
 • Kurul, Shire Plc.'nin tek kontrolünün Takeda Pharmaceutical Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18 -30/517-256, 6.9.2018)
 • Kurul, Antelope Topco S.C.A. ve iştiraklerinin tek kontrolünün Akita Bidco S.â.r.l tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/477-231, 27.8.2018)
 • Kurul, Schenectady International Group’un tek kontrolünün Addivant USA Holdings Corp. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/479-232, 27.8.2018)
 • Kurul, Quadriga Capital Private Equity Fund IV, L.P. ve The Bregal Fund III L.P.’nin ortak kontrolündeki LR Global Holding GmbH’nin tek kontrolünün Quadriga Capital Private Equity Fund IV, L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/481-233, 27.8.2018)
 • Kurul, SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım A.Ş.’nin tek kontrolündeki SOCAR Turkey LNG Satış A.Ş.’nin Reysaş Yatırım Holding A.Ş. ve SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım A.Ş.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (18-29/482-234, 27.8.2018)
 • Kurul, Megadyne S.p.A’nın kontrolünün Partners Group AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/483-235, 27.8.2018)
 • Kurul, Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/485-236, 27.8.2018)
 • Kurul, Gemalto N.V.’nin tek kontrolünün Thales S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/486-237, 27.8.2018)
 • Kurul, KLX Inc.’ın tek kontrolünün The Boeing Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-29/493-244, 27.8.2018)

Enerji

 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde (DUY) değişiklik yapılmasına ilişkin Duyuru 11.09.2018 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) resmi sitesinde yayımlandı.
 • Teminat Usul Esaslarında (TUE) değişiklik yapılmasına ilişkin Duyuru 11.09.2018 tarihinde EPDK’nın resmi sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.