Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 04.11.2021 tarihli ve 4754 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.11.2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 2017 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında 15.11.2021 tarihli ve 4805 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.11.2021 tarihli ve 31661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair 27.10.2021 tarihli ve 4641 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.10.2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Kişi ve Kuruluşların Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin 28.10.2021 tarihli ve 4713 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.10.2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 12.11.2021 tarihli ve 86 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 13.11.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun’un hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Kitle Fonlaması Tebliği (Sayı: III – 35/A.2) 27.10.2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.10.2021 tarih ve 31645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 04.11.2021 tarihli ve 31649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/4 sayılı Tebliğ 05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.11.2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7341 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2021-32/63 No’lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 14 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/10) 09.11.2021 tarihli ve 31654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 28/10/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.11.2021 tarihli ve 31655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.11.2021 tarihli ve 31656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2021/12 No’lu Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.11.2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2021/11 No’lu Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.11.2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11.2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik 11.2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.11.2021 tarihli ve 31662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 18.11.2021 tarihli ve 31663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.11.2021 tarihli ve 31663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 19.11.2021 tarihli ve 31664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2021/7 No’lu Tebliğ 20.11.2021 tarihli ve 31565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Otomotiv Sanayii Derneği tarafından kamuya sunulan üretim ve ihracat adedi bilgilerinin kapsamının genişletilmesi suretiyle Otomotiv Sanayii Derneği tarafından toplanması ve paylaşılmasına 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (21.10.2021, 21-51/714-355)
 • Kurul, Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında imzalanan GES Yapım ve Bakım Sözleşmesi’nin 4054 Sayılı Kanun’un 4, 6 ve 7. maddelerine aykırı olmadığına, dolayısıyla Sözleşme’ye aynı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (21.10.2021, 21-51/706-350)
 • Kurul, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler ve 1 dernek hakkında yürütülen soruşturmayı sonlandırmış ve Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettiğini tespit etti. (28.10.2021,21-53/747-360)
 • Kurul, 23.01.2020 tarihli ve 20-06/69-38 sayılı ve 07.11.2019 tarihli ve 19-38/564-233 sayılı kararları ile muafiyet tanınan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’nda (Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar) revizyon yapılmasını öngören Tadil Protokolleri’nde kabul edilen değişiklikleri içeren yeni Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’na (Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar) bireysel muafiyet tanındı. (04.11.2021, 21-54/755-376)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/726-359)
 • Kurul, K1 Group S.A.S.U’nun tek kontrolünün Lune BidCo SAS aracılığıyla Apollo Management, L.P tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/710-352)
 • Kurul, SUEZ S.A.’nın tek kontrolünün Veolia Environnement S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/705-349)
 • Kurul, Adnan Polat Enerji Yatırımı A.Ş.’nin ortak kontrolünün Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/704-348)
 • Kurul, Mare Manastır Rüzgâr Enerji Santralı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dares Manastır Rüzgâr Enerji Santralı Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketlerin tek kontrolünün DEMİRER AİLESİ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/703-347)
 • Kurul, Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Vanrom NV tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/746-373)
 • Kurul, Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. ile iştirakleri Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Elektrik Perakende A.Ş.’nin kontrolünün, Actis Long Life Infrastructure Fund tarafından Uludag Power Networks UK Limited aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/745-361)
 • Kurul, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Taşucu Limanı’nın Ceynak Lojistik ve Tic. A.Ş. ve Ceyport Terminal Lojistik ve Tic. A.Ş.’den oluşan Cey Ortak Girişim Grubu tarafından devralınması işlemine izin verildi. (28.10.2021, 21-53/744-372)
 • Kurul, Clubessential Holdings, LLC’nin dolaylı ortak kontrolünün Silver Lake Group, LLC ve Battery Management Corp. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/743-371)
 • Kurul, Hella GmbH & Co. KGaA’nın tek kontrolünün Faurecia S.E. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/740-370)
 • Kurul, IC İÇTAŞ EGİS Otoyol İşletme ve Bakım A.Ş.’nin tek IC Altyapı İşletme ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/734-368)
 • Kurul, Etap Doğan Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ile Etap Enjeksiyon Plastik San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün DW Reusables N.V. aracılığıyla Liqui-Box Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/733-367)
 • Kurul, TAIF Joint Stock Company'nln tek kontrolünün SİBUR Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/731-366)
 • Kurul, Kumho Mitsui Chemicals üzerindeki ortak kontrolün Mitsui Chemicals, Inc. ve Kumho Petrochemical Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/730-365)
 • Kurul, Sinovac (Hainan) Life Sciences Co., Ltd. ile Alagöz Holding Anonim Şirketi tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (04.11.2021, 21-54/760-379)
 • Kurul, Nippon Steel Trading Corporation’ın tekstil iş kolunun ve Mitsui & Co., Ltd.’nin tek kontrolünde bulunan Alcantara S.p.A.’nın Mitsui Bussan I-Fashion Ltd.’ye devredilmesini takiben, Mitsui Bussan I-Fashion Ltd. üzerinde Nippon Steel Trading Corporation ve Mitsui & Co., Ltd. tarafından ortak kontrolün devralınması işlemine izin verdi. (04.11.2021, 21-54/756-377)
 • Kurul, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Akköprü Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., Cemar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Entek Elektrik Üretimi A.Ş.’nin tarafından devralınması izin verdi. (04.11.2021, 21-54/759-378)
 • Kurul, Comcast Corporation’ın iştiraki olan Sky UK Limited ile ViacomCBS Inc.’in iştiraki olan Paramount Pictures International Limited tarafından bir ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi. (04.11.2021, 21-54/750-374)
 • Kurul, Artıbir Enerji A.Ş.’nin %100 hissedarı olduğu iştiraki Antges Enerji Üretim A.Ş.’nin bir kısım hissesinin, nihai olarak Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kontrol edilen Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması ve böylelikle Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Artıbir Enerji A.Ş. tarafından Antges Enerji Üretim A.Ş. üzerinde ortak kontrol kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (11.11.2021, 21-55/779-BD)
 • Kurul, KIKO S.p.A. ve Doğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret Anonim Şirketi ortaklığında KIKO Kozmetik Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin tamamının Doğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (11.11.2021, 21-55/768-BD)
 • Kurul, Avrasya Gaz Anonim Şirketinin paylarının bir kısmının Promak Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (11.11.2021, 21-55/767-BD)
 • Kurul, Flint Group'un fleksografik ve tipo baskı işkollarının (XSYS Business) LSF11 Folio Bidco GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.11.2021, 21-55/778-385)
 • Kurul, Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Limited Şirketi'nin tek kontrolünün Redington (India) Limited tarafından kontrol edilen Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.11.2021, 21-55/777-384)
 • Kurul, Discovery, Inc. tarafından AT&T, Inc.’in WarnerMedia bölümünün, işletmesinin, faaliyetlerinin, aktif ve pasiflerinin devralınması işlemine izin verdi. (11.11.2021, 21-55/774-382)
 • Kurul, Topçam Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ ve Nokta Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.11.2021, 21-55/761-380)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 21.10.2021 tarihli ve 10502 sayılı kararı 23.10.2021 tarihli ve 31637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 21.10.2021 tarihli ve 10499 sayılı kararı 28.10.2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28.10.2021 tarihli ve 10523 ve 10524 sayılı kararları 03.11.2021 tarihli ve 31648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 28.10.2021 tarihli ve 10518 ve 10519 sayılı kararı 04.11.2021 tarihli ve 31649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 11.11.2021 tarihli ve 10551, 10552, 10554-1 ve 10554-2 sayılı kararları 15.11.2021 tarihli ve 31660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 11.11.2021 tarihli ve 10560 sayılı kararı 16.11.2021 tarihli ve 31661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 18.11.2021 tarihli ve 10567, 10568, 10569 ve 10570 sayılı kararları 19.11.2021 tarihli ve 31664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.