Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021

Kasım 2021
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 04.11.2021 tarihli ve 4754 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.11.2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 2017 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında 15.11.2021 tarihli ve 4805 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.11.2021 tarihli ve 31661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair 27.10.2021 tarihli ve 4641 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.10.2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Kişi ve Kuruluşların Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin 28.10.2021 tarihli ve 4713 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.10.2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 12.11.2021 tarihli ve 86 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 13.11.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun’un hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Kitle Fonlaması Tebliği (Sayı: III – 35/A.2) 27.10.2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.10.2021 tarih ve 31645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 04.11.2021 tarihli ve 31649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/4 sayılı Tebliğ 05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.11.2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7341 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2021-32/63 No’lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 14 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/10) 09.11.2021 tarihli ve 31654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 28/10/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.11.2021 tarihli ve 31655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.11.2021 tarihli ve 31656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2021/12 No’lu Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.11.2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2021/11 No’lu Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.11.2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11.2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik 11.2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.11.2021 tarihli ve 31662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 18.11.2021 tarihli ve 31663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.11.2021 tarihli ve 31663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 19.11.2021 tarihli ve 31664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2021/7 No’lu Tebliğ 20.11.2021 tarihli ve 31565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Otomotiv Sanayii Derneği tarafından kamuya sunulan üretim ve ihracat adedi bilgilerinin kapsamının genişletilmesi suretiyle Otomotiv Sanayii Derneği tarafından toplanması ve paylaşılmasına 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (21.10.2021, 21-51/714-355)
 • Kurul, Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında imzalanan GES Yapım ve Bakım Sözleşmesi’nin 4054 Sayılı Kanun’un 4, 6 ve 7. maddelerine aykırı olmadığına, dolayısıyla Sözleşme’ye aynı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (21.10.2021, 21-51/706-350)
 • Kurul, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler ve 1 dernek hakkında yürütülen soruşturmayı sonlandırmış ve Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettiğini tespit etti. (28.10.2021,21-53/747-360)
 • Kurul, 23.01.2020 tarihli ve 20-06/69-38 sayılı ve 07.11.2019 tarihli ve 19-38/564-233 sayılı kararları ile muafiyet tanınan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’nda (Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar) revizyon yapılmasını öngören Tadil Protokolleri’nde kabul edilen değişiklikleri içeren yeni Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’na (Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar) bireysel muafiyet tanındı. (04.11.2021, 21-54/755-376)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/726-359)
 • Kurul, K1 Group S.A.S.U’nun tek kontrolünün Lune BidCo SAS aracılığıyla Apollo Management, L.P tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/710-352)
 • Kurul, SUEZ S.A.’nın tek kontrolünün Veolia Environnement S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/705-349)
 • Kurul, Adnan Polat Enerji Yatırımı A.Ş.’nin ortak kontrolünün Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/704-348)
 • Kurul, Mare Manastır Rüzgâr Enerji Santralı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dares Manastır Rüzgâr Enerji Santralı Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketlerin tek kontrolünün DEMİRER AİLESİ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.10.2021, 21-51/703-347)
 • Kurul, Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Vanrom NV tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/746-373)
 • Kurul, Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. ile iştirakleri Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Elektrik Perakende A.Ş.’nin kontrolünün, Actis Long Life Infrastructure Fund tarafından Uludag Power Networks UK Limited aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/745-361)
 • Kurul, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Taşucu Limanı’nın Ceynak Lojistik ve Tic. A.Ş. ve Ceyport Terminal Lojistik ve Tic. A.Ş.’den oluşan Cey Ortak Girişim Grubu tarafından devralınması işlemine izin verildi. (28.10.2021, 21-53/744-372)
 • Kurul, Clubessential Holdings, LLC’nin dolaylı ortak kontrolünün Silver Lake Group, LLC ve Battery Management Corp. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/743-371)
 • Kurul, Hella GmbH & Co. KGaA’nın tek kontrolünün Faurecia S.E. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/740-370)
 • Kurul, IC İÇTAŞ EGİS Otoyol İşletme ve Bakım A.Ş.’nin tek IC Altyapı İşletme ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/734-368)
 • Kurul, Etap Doğan Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ile Etap Enjeksiyon Plastik San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün DW Reusables N.V. aracılığıyla Liqui-Box Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/733-367)
 • Kurul, TAIF Joint Stock Company'nln tek kontrolünün SİBUR Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/731-366)
 • Kurul, Kumho Mitsui Chemicals üzerindeki ortak kontrolün Mitsui Chemicals, Inc. ve Kumho Petrochemical Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.10.2021, 21-53/730-365)
 • Kurul, Sinovac (Hainan) Life Sciences Co., Ltd. ile Alagöz Holding Anonim Şirketi tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (04.11.2021, 21-54/760-379)
 • Kurul, Nippon Steel Trading Corporation’ın tekstil iş kolunun ve Mitsui & Co., Ltd.’nin tek kontrolünde bulunan Alcantara S.p.A.’nın Mitsui Bussan I-Fashion Ltd.’ye devredilmesini takiben, Mitsui Bussan I-Fashion Ltd. üzerinde Nippon Steel Trading Corporation ve Mitsui & Co., Ltd. tarafından ortak kontrolün devralınması işlemine izin verdi. (04.11.2021, 21-54/756-377)
 • Kurul, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Akköprü Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., Cemar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Entek Elektrik Üretimi A.Ş.’nin tarafından devralınması izin verdi. (04.11.2021, 21-54/759-378)
 • Kurul, Comcast Corporation’ın iştiraki olan Sky UK Limited ile ViacomCBS Inc.’in iştiraki olan Paramount Pictures International Limited tarafından bir ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi. (04.11.2021, 21-54/750-374)
 • Kurul, Artıbir Enerji A.Ş.’nin %100 hissedarı olduğu iştiraki Antges Enerji Üretim A.Ş.’nin bir kısım hissesinin, nihai olarak Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kontrol edilen Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması ve böylelikle Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Artıbir Enerji A.Ş. tarafından Antges Enerji Üretim A.Ş. üzerinde ortak kontrol kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (11.11.2021, 21-55/779-BD)
 • Kurul, KIKO S.p.A. ve Doğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret Anonim Şirketi ortaklığında KIKO Kozmetik Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin tamamının Doğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (11.11.2021, 21-55/768-BD)
 • Kurul, Avrasya Gaz Anonim Şirketinin paylarının bir kısmının Promak Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (11.11.2021, 21-55/767-BD)
 • Kurul, Flint Group'un fleksografik ve tipo baskı işkollarının (XSYS Business) LSF11 Folio Bidco GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.11.2021, 21-55/778-385)
 • Kurul, Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Limited Şirketi'nin tek kontrolünün Redington (India) Limited tarafından kontrol edilen Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.11.2021, 21-55/777-384)
 • Kurul, Discovery, Inc. tarafından AT&T, Inc.’in WarnerMedia bölümünün, işletmesinin, faaliyetlerinin, aktif ve pasiflerinin devralınması işlemine izin verdi. (11.11.2021, 21-55/774-382)
 • Kurul, Topçam Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ ve Nokta Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.11.2021, 21-55/761-380)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 21.10.2021 tarihli ve 10502 sayılı kararı 23.10.2021 tarihli ve 31637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 21.10.2021 tarihli ve 10499 sayılı kararı 28.10.2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28.10.2021 tarihli ve 10523 ve 10524 sayılı kararları 03.11.2021 tarihli ve 31648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 28.10.2021 tarihli ve 10518 ve 10519 sayılı kararı 04.11.2021 tarihli ve 31649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 11.11.2021 tarihli ve 10551, 10552, 10554-1 ve 10554-2 sayılı kararları 15.11.2021 tarihli ve 31660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 11.11.2021 tarihli ve 10560 sayılı kararı 16.11.2021 tarihli ve 31661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 18.11.2021 tarihli ve 10567, 10568, 10569 ve 10570 sayılı kararları 19.11.2021 tarihli ve 31664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.