Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

31.07.2023 Ege Arda Akçay
% 0

Milletlerarası Anlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Adına 16 Haziran 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli 2019 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmalarına 1 No’lu Değişikliklerin Onaylanması Hakkında 14.07.2023 tarihli ve 7383 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • İthalat Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 21.06.2023 tarihli ve 7318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.06.2023 tarihli ve 32229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 22.06.2023 tarihli ve 7322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 27.06.2023 tarihli ve 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.06.2023 tarihli ve 32235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12.01.2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 06.07.2023 tarihli ve 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair 06.07.2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.
 • 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28.08.1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 06.07.2023 tarihli ve 7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 06.07.2023 tarihli ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihini izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 16.07.2023 tarihli ve 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.07.2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2018/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) 23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 02.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/5) 23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2020/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/12) 23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2020/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/13) 23.06.2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/14) 25.06.2023 tarihli ve 32232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.06.2023 tarihli ve 32234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27.06.2023 tarihli ve 32234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2023 tarihli ve 32240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği’nde (Sıra No: 244) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 417) 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/15) 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 192) 08.07.2023 tarihli ve 32242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/16) 08.07.2023 tarihli ve 32242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 07.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ 11.07.2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11.07.2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.07.2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.07.2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) 13.07.2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 08.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.07.2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) 16.07.2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/21) 20.07.2023 tarihli ve 32254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) Nestlé S.A.’nın Andorra, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Avusturya, Portekiz, İspanya ve İsviçre’de bulunan dondurulmuş pizza iş koluna ilişkin olarak Nestlé S.A. ve PAI Partners S.à.r.l. arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (22.06.2023, 23-28/531-180)
 • Kurul, Toshiba Corporation’ın tek kontrolünün Japan Industrial Partners, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.06.2023, 23-28/536-181)
 • Kurul, Mimosa Networks Inc.’in tek kontrolünün Reliance Industries Limited tarafından, iştiraki Radisys Corporation aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (22.06.2023, 23-28/543-183)
 • Kurul, DAIWA RESORT Co., Ltd. ve iştirakleri üzerindeki ortak kontrolün The Goldman Sachs Group, Inc.ve Platinum Spring B 2019 RSC Limited tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (22.06.2023, 23-28/544-184)
 • Kurul, Webhelp S.A.S.nin tek kontrolünün Osyris S.à.r.l. aracılığıyla Concentrix Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.06.2023, 23-28/545-185)
 • Kurul, Beam Teknoloji AŞ’nin sermayesinin belli bir kısmının Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sermaye artırımı yolu ile devralınması işlemine izin verdi. (22.06.2023, 23-28/546-186)
 • Kurul, Invest Unternehmensbeteiligungs AG ile Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG tarafından MELECS EWS GmbH’nın ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (22.06.2023, 23-28/556-188)
 • Kurul, Kulczyk Investments SA’nın sahip olduğu KI One SA’nın tüm hissesinin ve bunun sonucunda dolaylı olarak KI One SA’nın Autostrada Wielkopolska SA, Autostrada Wielkopolska II SA, Autostrada Eksploatacja SA ve A2 Route sp. z o.o. şirketlerinde sahip olduğu hisseleri ile Kulczyk Investments SA’nın doğrudan Autostrada Wielkopolska SA üzerinde sahip olduğu belli bir orandaki hissesinin dolaylı olarak Meridiam SAS tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (22.06.2023, 23-28/549-BD)
 • Kurul, Atlas Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’deki Yeniköy Enterprise BV’ye ait payların iki aşamada Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından devralınması neticesinde Atlas Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin tek kontrolünün elde edilmesine ilişkin işlemin izne tabi olmadığına karar verdi. (22.06.2023, 23-28/550-BD)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 22.06.2023 Tarihli ve 11917, 11923, 11928, 11929 ve 11930 Sayılı Kararları 24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 03.07.2023 tarihli ve 11933 sayılı Kararı 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 13.07.2023 tarihli ve 11952 sayılı Kararı 16.07.2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 13.07.2023 tarihli ve 11956 sayılı Kararı 16.07.2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.