Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Yürürlüğe Girmesi Hakkında 27.08.2020 tarihli ve 2897 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.08.2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 27.08.2020 tarihli ve 2898 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.08.2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Yürürlüğe Girmesi Hakkında 27.08.2020 tarihli ve 2899 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.08.2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Yürürlüğe Girmesi Hakkında 27.08.2020 tarihli ve 2900 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.08.2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkındaki 14.09.2020 tarihli ve 2947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2020 tarihli ve 31245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841) 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 20.08.2020 tarihli ve 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.08.2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.08.2020 tarihli 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2916) 31.08.2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında 30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.08.2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında 03.09.2020 tarihli ve 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 04.09.2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 17.09.2020 tarihli ve 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18.09.2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.08.2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe girdi.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 1.09.2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.09.2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.09.2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.09.2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21) 12.09.2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Petrol Kanunu Uygulama YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.2020 tarihli ve 31249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Güneş Sigorta A.Ş. ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Hayat Dışı Sigortacılık Bankasürans Sözleşmesi’ne ve Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Hayat ve Emeklilik Bankasürans Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında teşebbüsler arası anlaşma niteliği taşımamaları ve aynı Kanun’un 6. ve 7. maddelerine aykırı olmamaları nedeniyle, menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (27.08.2020, 20-39/539-240)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. aracılığıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.08.2020, 20-39/545-244)
 • Kurul, Türkiye'deki ev dışı kahve kanalına yönelik olan ve dolaylı olarak M.H. Alshaya Co., nihai olarak Alshaya Ailesi tarafından işletilip kontrol edilen belirli varlıkların tek kontrolünün Nestle S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.08.2020, 20-39/541-242)
 • Kurul, Natixis Investment Managers’ın sahipliğindeki Ostrum Asset Management ve La Banque Postale’nin sahipliğindeki La Banque Postale Asset Management tarafından varlık yönetim faaliyetlerinin bir bölümünün bir araya getirilerek tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (27.08.2020, 20-39/540-241)
 • Kurul, Madosan Market Donanım Çelik Eşya Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının Umdasch Store Makers Management GmbH tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (03.09.2020, 20-40/560-BD)
 • Kurul, Innerworkings, Inc.’in tek kontrolünün HH Global Group Limited tarafından devralınmasına izin verdi. (03.09.2020, 20-40/555-250)
 • Kurul, Nippon Steel Corporation’ın tek kontrolünde olan Nippon Steel Stainless Trading Corporation ile Nippon Steel Trading Corporation, Sumitomo Corporation ve Nippon Steel Stainless Steel Corporation’ın ortak kontrolünde bulunan NS-Stainless Corporation’ın birleşmesi işlemine izin verdi. (03.09.2020, 20-40/548-245)
 • Kurul, Petgaz A.Ş.'nin tek kontrolünün BDY Group Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.09.2020, 20-41/570-255)
 • Kurul, BP p.l.c.’nin kimyasal iş kolunun, INEOS Styrolution Financing Limited ve INEOS 256 GB Limited aracılığıyla INEOS Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.09.2020, 20-41/569-254)
 • Kurul, Alacer Gold Corp. ile SSR Mining Inc.’in birleşmesi işlemine izin verdi. (10.09.2020, 20-41/568-253)
 • Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Purple Beverages S.A.R.L. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (10.09.2020, 20-41/566-251)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.08.2020 tarihli ve 9499, 9500, 9508 sayılı kararları 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10.09.2020 tarihli ve 9543 sayılı kararı 12.09.2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10.09.2020 tarihli ve 9537 sayılı kararı 17.09.2020 tarihli ve 31247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.09.2020 tarihli ve 9554 sayılı kararı 20.09.2020 tarihli ve 31250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.