Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 19.09.2019 tarihli ve 1587 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.2019 tarihli ve 30894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593)10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Orta Vadeli Program’ın (2020-2022) Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1618)10.2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’ın (2020-2022) Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1658)10.2019 tarihli ve 30914 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)10.2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.09.2019 tarihli ve 30895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.09.2019 tarihli ve 30898 sayılı resmi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)09.2019 tarihli ve 30899 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-48.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.d)09.2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2016/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/17)09.2019 tarihli ve 30902 Sayılı Resmi Gazete’ yayımlanarak 1.10.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1)10.2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)10.2019 tarihli ve 30919 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2006/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/18)10. 2019 tarihli ve 30920 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/11/2019 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Defter Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 240) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 456) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • İştiraki Faurecia Exhaust International aracılığıyla Faurecia Grubu ve iştiraki Spika SAS aracılığıyla Michelin Grubu tarafından SymbioFCell üzerinde ortak girişim kurulmasına izin verildi.(26.9.2019,19-33/491-211)
 • Tat Gıda Sanayi A.Ş.'ye ait Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markalarının Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019,19-33/487-210)
 • Türk Hava Yolları A.O. ile DO & CO Aktiengesellschaft’ın ortak kontrolünde bulunan THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün DO & CO Aktiengesellschaft tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/486-209)
 • Kantar Grubu’nu oluşturan şirketlerin tek kontrolünün dolaylı olarak Bain Capital Investors, LLC tarafından devralınmasına izin verildi. (26.9.2019, 19-33/485-208)
 • Webhelp SAS ve iştiraklerinin tek kontrolünün Marnix SAS aracılığıyla Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/484-207)
 • Bain Capital LLC’nin kontrolünde olan BNVC Group Holdings, Inc.’nin ortak kontrolünün EQT VIII SCSp yatırım fonu ile Canada Pension Plan Invesment Board tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/483-206)
 • Vungle Inc.’nin tek kontrolünün Redbird Parent Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/482-205)
 • SR Bilişim Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Biznet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş.’nin, FTA Bilişim Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla Taxim Capital Partners I LP ve Rahmi Faruk Eczacıbaşı’nın ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/481-204)
 • STEAG Beteiligungsgesellschaft mbH’nin tek kontrolündeki STEAG Enerji Ticareti ve Hizmetleri A.Ş.’nin ortak kontrolünün OYAK Birleşik Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/479-203)
 • Aceka Turizm ve İnşaat A.Ş., Altaylar Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Bilgidar İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Greenland Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Hazar Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., İsfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kartal Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Kent Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Lisola Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., Onan Enerji Üretim A.Ş., Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hisselerinin Ziya GÜÇLÜ, Hacı GÜÇLÜ, Nafiz GÜÇLÜ, Güçlü Dokuma Tekstil Taşımacılık ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Zeynel TURNALI ve Mehmet TURNALI tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/478-202)
 • Antges Enerji Üretim A.Ş.'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. (3.10.2019, 19-34/511-BD)
 • Merlin Entertainments Plc.’nin ortak kontrolünün KIRKBI Invest A/S, The Blackstone Group Inc.’nin iştirakleri tarafından yönetilen yatırım fonları ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemine izin verildi. (3.10.2019, 19-34/507-212)
 • Gerbay GmbH’nin Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi. (11.10.2019, 19-35/524-BD)
 • HYLIFE Group Holdings Ltd.’nin ortak kontrolüne sahip HYLIFE Investment Ltd.’nin, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited’in iştiraki olan CPF Canada Holdings Corp. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. (11.10.2019, 19-35/523-BD)
 • CPL Holdings GmbH’nin tek kontrolünün UNA 390. Equity Management GmbH aracılığıyla DBAG Fund VII tarafından devralınması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/529-219)
 • Aviation Capital Group LLC’nin tek kontrolünün TC Skyward Aviation U.S., Inc. aracılığıyla Tokyo Century Corporation tarafından devralınmasına izin verildi. (11.10.2019, 19-35/528-218)
 • La Caisse des Dépôts et Consignations ve La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama tarafından Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ve Omnes Capital SAS’ın ortak kontrol ettiği Predica Energies Durables SAS üzerinde hisselerin bir kısmının devralınması yoluyla ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/527-217)
 • BP Biocombustiveis S.A. ile Bunge Brasil Holdings BV arasında biyoetanol, şeker ve elektrik üretim ve tedariki alanlarında iştigal etmek üzere bir ortak girişim kurulmasına izin verildi. (11.10.2019, 19-35/526-216)
 • SoftBank Group Corporation’ın tek kontrolünde bulunan Apro LLC’nin ortak kontrolünün Philips 66 Co. tarafından temsil edilen West Retail Holdings LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/525-215)
 • Volkswagen AG’nin iştiraki olan Volkswagen Financial Services AG aracılığıyla ve TÜV SÜD AG’nin iştiraki olan TÜV SÜD Auto Service GmbH aracılığıyla, Carmobility GmbH’nin mevcut filo yönetim hizmetleri işi ve FleetCompany GmbH üzerinde ortak kontrolü devralması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/518-214)
 • Allergan plc’nin tek kontrolünün AbbVie Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/517-213)

Enerji

 • 2019 yılı Temmuz Ayı Sektör Raporlarının yayınlandığına ilişkin duyuru 30.09.2019 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.