Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019

Ekim 2019
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 19.09.2019 tarihli ve 1587 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.2019 tarihli ve 30894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593)10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Orta Vadeli Program’ın (2020-2022) Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1618)10.2019 tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’ın (2020-2022) Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1658)10.2019 tarihli ve 30914 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)10.2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.09.2019 tarihli ve 30895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.09.2019 tarihli ve 30898 sayılı resmi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)09.2019 tarihli ve 30899 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-48.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.d)09.2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2016/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/17)09.2019 tarihli ve 30902 Sayılı Resmi Gazete’ yayımlanarak 1.10.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1)10.2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)10.2019 tarihli ve 30919 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2006/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/18)10. 2019 tarihli ve 30920 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/11/2019 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Defter Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 240) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 456) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • İştiraki Faurecia Exhaust International aracılığıyla Faurecia Grubu ve iştiraki Spika SAS aracılığıyla Michelin Grubu tarafından SymbioFCell üzerinde ortak girişim kurulmasına izin verildi.(26.9.2019,19-33/491-211)
 • Tat Gıda Sanayi A.Ş.'ye ait Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markalarının Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019,19-33/487-210)
 • Türk Hava Yolları A.O. ile DO & CO Aktiengesellschaft’ın ortak kontrolünde bulunan THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün DO & CO Aktiengesellschaft tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/486-209)
 • Kantar Grubu’nu oluşturan şirketlerin tek kontrolünün dolaylı olarak Bain Capital Investors, LLC tarafından devralınmasına izin verildi. (26.9.2019, 19-33/485-208)
 • Webhelp SAS ve iştiraklerinin tek kontrolünün Marnix SAS aracılığıyla Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/484-207)
 • Bain Capital LLC’nin kontrolünde olan BNVC Group Holdings, Inc.’nin ortak kontrolünün EQT VIII SCSp yatırım fonu ile Canada Pension Plan Invesment Board tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/483-206)
 • Vungle Inc.’nin tek kontrolünün Redbird Parent Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/482-205)
 • SR Bilişim Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Biznet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş.’nin, FTA Bilişim Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla Taxim Capital Partners I LP ve Rahmi Faruk Eczacıbaşı’nın ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/481-204)
 • STEAG Beteiligungsgesellschaft mbH’nin tek kontrolündeki STEAG Enerji Ticareti ve Hizmetleri A.Ş.’nin ortak kontrolünün OYAK Birleşik Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/479-203)
 • Aceka Turizm ve İnşaat A.Ş., Altaylar Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Bilgidar İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Greenland Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Hazar Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., İsfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kartal Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Kent Altyapı ve Malzeme Hizmetleri A.Ş., Lisola Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., Onan Enerji Üretim A.Ş., Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hisselerinin Ziya GÜÇLÜ, Hacı GÜÇLÜ, Nafiz GÜÇLÜ, Güçlü Dokuma Tekstil Taşımacılık ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Zeynel TURNALI ve Mehmet TURNALI tarafından devralınması işlemine izin verildi. (26.9.2019, 19-33/478-202)
 • Antges Enerji Üretim A.Ş.'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. (3.10.2019, 19-34/511-BD)
 • Merlin Entertainments Plc.’nin ortak kontrolünün KIRKBI Invest A/S, The Blackstone Group Inc.’nin iştirakleri tarafından yönetilen yatırım fonları ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemine izin verildi. (3.10.2019, 19-34/507-212)
 • Gerbay GmbH’nin Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi. (11.10.2019, 19-35/524-BD)
 • HYLIFE Group Holdings Ltd.’nin ortak kontrolüne sahip HYLIFE Investment Ltd.’nin, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited’in iştiraki olan CPF Canada Holdings Corp. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. (11.10.2019, 19-35/523-BD)
 • CPL Holdings GmbH’nin tek kontrolünün UNA 390. Equity Management GmbH aracılığıyla DBAG Fund VII tarafından devralınması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/529-219)
 • Aviation Capital Group LLC’nin tek kontrolünün TC Skyward Aviation U.S., Inc. aracılığıyla Tokyo Century Corporation tarafından devralınmasına izin verildi. (11.10.2019, 19-35/528-218)
 • La Caisse des Dépôts et Consignations ve La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama tarafından Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ve Omnes Capital SAS’ın ortak kontrol ettiği Predica Energies Durables SAS üzerinde hisselerin bir kısmının devralınması yoluyla ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/527-217)
 • BP Biocombustiveis S.A. ile Bunge Brasil Holdings BV arasında biyoetanol, şeker ve elektrik üretim ve tedariki alanlarında iştigal etmek üzere bir ortak girişim kurulmasına izin verildi. (11.10.2019, 19-35/526-216)
 • SoftBank Group Corporation’ın tek kontrolünde bulunan Apro LLC’nin ortak kontrolünün Philips 66 Co. tarafından temsil edilen West Retail Holdings LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/525-215)
 • Volkswagen AG’nin iştiraki olan Volkswagen Financial Services AG aracılığıyla ve TÜV SÜD AG’nin iştiraki olan TÜV SÜD Auto Service GmbH aracılığıyla, Carmobility GmbH’nin mevcut filo yönetim hizmetleri işi ve FleetCompany GmbH üzerinde ortak kontrolü devralması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/518-214)
 • Allergan plc’nin tek kontrolünün AbbVie Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (11.10.2019, 19-35/517-213)

Enerji

 • 2019 yılı Temmuz Ayı Sektör Raporlarının yayınlandığına ilişkin duyuru 30.09.2019 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler
Hukuki Gelişmeler
Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yapan Yönetmelik) 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yapan Yönetmelik ile gerçekleşen önemli değişiklikler...

Diğer 08.05.2023
Anayasa Mahkemesi Kadının Evlendikten Sonra Kocasının Soyadını Almasına İlişkin Hükmü İptal Etti
Hukuki Gelişmeler
Anayasa Mahkemesi Kadının Evlendikten Sonra Kocasının Soyadını Almasına İlişkin Hükmü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 tarihli ve 2022/155 E. 2023/38 K. sayılı kararı (Karar) 28.04.2023 tarihli ve 32174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Türk Medeni Kanunu’nun kadının soyadına ilişkin 187. maddesi iptal edildi...

Diğer 28.04.2023
Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun

Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (Kanun) 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun’un kapsamında kalan Alman şirketlerine, çevre hukuku ve insan haklarına ilişkin olarak kendi tedarik zincirlerini kapsayacak şekilde önemli yükümlülükler getirildi...

Diğer 28.03.2023
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılacak İhalelere İlişkin Mevzuatta Değişiklikler
Hukuki Gelişmeler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılacak İhalelere İlişkin Mevzuatta Değişiklikler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar hakkında 6807 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) 16.02.2023 tarihli ve 32106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile...

Diğer 09.03.2023
Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuki Gelişmeler
Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği (Yönetmelik) 24 Ocak 2023 tarih ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları...

Diğer 25.01.2023
Alkollü İçki Sektörüne İlişkin Düzenlemeler
Hukuki Gelişmeler
Alkollü İçki Sektörüne İlişkin Düzenlemeler

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte...

Diğer 03.02.2023
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Yayımlandı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği (Tebliğ) 31.12.2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 29.11.2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırıldı...

Diğer 02.01.2023
Avrupa Konseyi Rusya Federasyonu Aleyhine 9. Yaptırım Paketini Kabul Etti
Hukuki Gelişmeler
Avrupa Konseyi Rusya Federasyonu Aleyhine 9. Yaptırım Paketini Kabul Etti

Avrupa Konseyi (Konsey) Rusya Federasyonu aleyhine uygulanacak 9. Yaptırım Paketi’ni (Yaptırım Paketi), 16.12.2022 tarihinde kabul etti. Yaptırım Paketi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya Federasyonu aleyhine uygulanması kabul edilen yaptırımlardan en önemlileri...

Diğer 22.12.2022
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hukuki Gelişmeler
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 10.12.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları...

Diğer 12.12.2022
Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun ile başlıca 5187 sayılı Basın Kanunu (“Basın Kanunu”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen...

Diğer 19.10.2022
2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı...

Diğer 16.09.2022
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 19.08.2022
4046 Sayılı Kanun’un Geçici 30. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
4046 Sayılı Kanun’un Geçici 30. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 20.07.2022 tarihli ve 2022/22 E. 2022/92 K. sayılı kararı 02.08.2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un geçici madde 30 hükmü (Geçici Madde) iptal edildi...

Diğer 02.08.2022
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 02.08.2022
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 20.05.2022
Başta ABD ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Olmak Üzere Birçok Ülke, Rusya Federasyonu'na Ağır ve Kapsamlı Ekonomik Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı
Hukuki Gelişmeler
Başta ABD ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Olmak Üzere Birçok Ülke, Rusya Federasyonu'na Ağır ve Kapsamlı Ekonomik Yaptırımlar Uygulama Kararı Aldı

Rusya Federasyonu’nun (“Rusya”) Ukrayna’yı işgalini takiben başta Avrupa Birliği üye ülkeleri (“AB”), Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”), Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada olmak üzere birçok ülke Rusya aleyhine...

Diğer 01.03.2022
Alman Tedarik Zinciri Mevzuatına Uyum
Hukuki Gelişmeler
Alman Tedarik Zinciri Mevzuatına Uyum

11 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Parlamentosu tarafından Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Lieferkettensorgfaltsgesetz) (“Kanun”) kabul edildi. 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Kanun...

Diğer 17.11.2021
Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali
Hukuki Gelişmeler
Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali

Diğer 20.08.2020
Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı
Hukuki Gelişmeler
Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı

Diğer 20.01.2021
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik-I
Hukuki Gelişmeler
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik-I

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

Diğer 16.03.2021
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı
Hukuki Gelişmeler
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Diğer 22.04.2021

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.