Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022

Nisan 2022 Melis Uslu
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkelerin Teknoloji Bankası Arasında Türkiye’nin Teknoloji Bankasına Finansal Katkısının Yenilenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.03.2022 tarihli ve 5350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.03.2022 tarihli ve 31788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.04.2022 tarihli ve 5392 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.04.2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 06.04.2022 tarihli ve 5394 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.04.2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 22.03.2022 tarihli ve 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.03.2022 tarihli ve 31787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.03.2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar, yayımı izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girer.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.03.2022 tarihli ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 18.04.2022 tarihli ve 5422 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 18.04.2022 tarihli ve 5428 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 18.04.2022 tarihli ve 5429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 18.04.2022 tarihli ve 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında 18.04.2022 tarihli ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.04.2022 tarihli ve 5444 sayılı Karar 20.04.2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar hakkında 19.04.2022 tarihli ve 5445 sayılı Karar 20.04.2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında 19.04.2022 tarihli ve 5448 sayılı Karar 20.04.2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.03.2022 tarihli ve 31786 sayılı sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/15) 22.03.2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/14) 22.03.2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/13) 22.03.2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ 25.03.2022 tarihli ve 31789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/10) 26.03.2022 tarihli ve 31790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/11) 26.03.2022 tarihli ve 31790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/9) 30.03.2022 tarihli ve 31794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Şarj Hizmeti Yönetmeliği 02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.04.2022 tarihli ve 31801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.c) 07.04.2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/16) 08.04.2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.04.2022 tarihli ve 31809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30uncu gün yürürlüğe girecek.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/12) 14.04.2022 tarihli ve 31809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği 15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 16.04.2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), TT Travel Limited Liability Company ve FTG Netherlands NV tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (22-14/229-100, 24.03.2022)
 • Kurul, West Connex’in ortak kontrolünün Sydney Transport Partners konsorsiyumu aracılığıyla Caisse de dépôt et placement du Québec tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-14/226-98, 24.03.2022)
 • Kurul, Lyksor Kimya A.Ş.’nin tek kontrolünün Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-14/222-96, 24.03.2022)
 • Kurul, US Ecology, Inc.’nin tek kontrolünün Republic Services, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-14/216-93, 24.03.2022)
 • Kurul, Zynga Inc.’nin tek kontrolünün Take-Two Interactive Software, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-14/215-92, 24.03.2022)
 • Kurul, CampusLogic Holdings, Inc.’in dolaylı ortak kontrolünün Blackstone Inc. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-14/214-91, 24.03.2022)
 • Kurul, Alterna Gıda Sanayi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortak kontrolünün Future Snacks S.a.r.l. tarafından devralınmasına izin verdi. (22-15/247-106, 31.03.2022)
 • Kurul, Elba Bant Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün İstinye Koruyucu Film Ticaret A.Ş. aracılığıyla Mediterra Capital Management Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-15/255-113, 31.03.2022)
 • Kurul, Toray Industrıes Hungary Korlátolt Felelósségú Társaság’ın ortak kontrolünün LG Chem Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-15/253-111, 31.03.2022)
 • Kurul, Yunex GmbH ve iştiraklerinin tek kontrolünün Atlantia S.p.A tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-15/251-110, 31.03.2022)
 • Kurul, OCTAL Holdings UK Ltd.’nin tek kontrolünün, Alpek Polyester S.A. de C.V. aracılığıyka Alfa S.A.B. de C.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-15/250-109, 31.03.2022)
 • Kurul, OCIM Sdn. Bhd. ve Kumho P&B Chemicals Inc. tarafından Malezya’da OCIKUMHO Sdn. Bhd. unvanlı yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (22-15/249-108, 31.03.2022)
 • Kurul, Chemieuro S.L.’nin Avrupa işkolunun ortak kontrolünün Tricon Dry Chemicals LLC aracılığıyla Tricon International Ltd. ve Chemieuro S.L. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-15/248-107, 31.03.2022)
 • Kurul, Çukurova Havalimanı Yakıt Sistemi İnşaatı, İşletme ve Hava Aracı Yakıt Temini ve İkmali Sözleşmesi kapsamında Adana Çukurova Havalimanı projesinde jet yakıtı ikmal hatlarının inşa edilmesini müteakip söz konusu alan üzerindeki yakıt ikmal tedarik ve işletme haklarının sözleşme ile Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği AŞ tarafından THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ’ye uzun süreli olarak kullandırılması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (22-16/270-BD, 07.04.2022)
 • Kurul, PACCOR Holdings GmbH üzerindeki tek kontrolün Faerch A/S tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/279-127, 07.04.2022)
 • Kurul, Bayer Aktiengesellschaft'ın çevre bilimi işkolunun tek kontrolünün dolaylı olarak Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/278-126, 07.04.2022)
 • Kurul, Lotos – Air BP Polska sp. Z o.o’nun ortak kontrolünün Aramco Overseas Company B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/275-124, 07.04.2022)
 • Kurul, Hishtil-Toros Fidecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün Hishtil Holdings BV tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/274-123, 07.04.2022)
 • Kurul, yeni kurulacak ortak girişim şirketi Energy City Logistics Company LLC’nin ortak kontrolünün Energy City Development Company aracılığıyla ve Colour Path Holdings Limited aracılığıyla Hutchison Port Investments Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/268-120, 07.04.2022)
 • Kurul, Toshiba Carrier Corporation’ın tek kontrolünün Carrier Global Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/264-118, 07.04.2022)
 • Kurul, Biotest AG’nin tek kontrolünün Grifols S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/263-117, 07.04.2022)
 • Kurul, Bio Products Laboratory Limited ve Kedrion S.p.A'nın dolaylı ortak kontrolünün nihai olarak Permira Holdings Limited ve Sestant Internazionale SpA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/262-116, 07.04.2022)
 • Kurul, Vifor Pharma Ltd.’nin tek kontrolünün CSL Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/261-115, 07.04.2022)
 • Kurul, Naksan Plastik İktisadi ve Ticari Bütünlüğü’nün TMSF aracılığıyla, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Aby Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-16/260-114, 07.04.2022)
 • Kurul, Checklas Otomotiv A.Ş.’nin hisselerinin bir bölümünün LG Lastik Girişim A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-17/286-130, 14.04.2022)
 • Kurul, Balorman Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yonga levhalara yönelik ahşap işkolu üzerinde Mehmet Bahadır Balkır ile Wirthwein AG arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (22-17/284-129, 14.04.2022)
 • Kurul, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ve Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-18/298-132, 21.04.2022)
 • Kurul, Sigma Luxco 2 S.à r.l ve King TopCo Limited'in ortak kontrolünün nihai olarak Montagu Private Equity LLP ve Hg Capital LLP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-18/298-132, 21.04.2022)
 • Kurul, Jorf Fertilizer Company III, S.A.’nın ortak kontrolünün OCP S.A. ve KAES Phosphate Holdings, LLC aracılığıyla nihai olarak Koch Industries, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22-18/297-131, 21.04.2022)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (“EPDK”) 29.03.2022 tarihli ve 10887, 10888, 10889, 10890 sayılı Kararları 30.03.2022 tarihli ve 31794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 31.03.2022 tarihli ve 10908 sayılı Kararı 01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 31.03.2022 tarihli ve 10909 sayılı Kararı 01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 17.03.2022 tarihli ve 10852 sayılı Kararı 02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 17.03.2022 tarihli ve 10853 sayılı Kararı 02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 31.03.2022 tarihli ve 10895, 10906 ve 10907 sayılı Kararları 02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 31.03.2022 tarihli ve 10892, 10901, 10902 ve 10903 sayılı Kararları 03.04.2022 tarihli ve 31798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 07.04.2022 tarihli ve 10913, 10914 ve 10915 sayılı Kararları 08.04.2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 14.04.2022 tarihli ve 10929 sayılı Kararı 15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.