Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2017 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında 25.10.2019 tarihli ve 1729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.10.2019 tarihli ve 30929 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar başlıklı 12.11.2019 tarihli ve 1807 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.11.2019 tarihli ve 30947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2) 22.10.2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (No. 7188) 24.10.2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 25.10.2019 tarihli ve 30929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) 25.10.2019 tarihli ve 30929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.10.2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.10.2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.11.2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (No. 7190) 07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Konseyi Yönetmeliği 12.11.2019 tarihli ve 30946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.11.2019 tarihli ve 30947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği 14.11.2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.11.2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.11.2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.11.2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği 19.11.2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul; İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme sonucu; Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına karar verilen 30.05.2019 tarih ve 19-20/291-126 sayılı Kurul kararında; Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin BKM Express hizmetini sunmayı sonlandırması ve kararın gereğini yerine getirdiğini Kurumumuza tevsik etmesi için verilen “işbu kararın gerekçesinin tebliğinden itibaren 60 gün” şeklindeki süre “30 Haziran 2020 tarihine kadar” şeklinde değiştirmiştir. (07.11.2019, 19-38/563-232)
 • Kurul, Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’na (Küçük Ölçekli Uygulama), iki yıl süre ile, rekabetçi sürecin sağlanmasına yönelik esasların dikkate alınması suretiyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (07.11.2019, 19-38/564-233)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Rözmaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Gökçen Yönetim ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla B-Plas Bursa Plastik, Metal, İnşaat, Enerji, Madencilik, Jeotermal, Turizm, Sivil Havacılık ve Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.10.2019, 19-36/547-225)
 • Kurul, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. aracılığıyla Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Mustafa SÜRMEGÖZ tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (24.10.2019, 19-36/544-224)
 • Kurul, TCE EGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Ege Gübre Sanayi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.10.2019, 19-36/543-223)
 • Kurul, LG Chem Ltd. ve Shanghai Maple Guorun Automobile Co. tarafından lityum-iyon otomotiv güç aküleri işkolunda faaliyet göstermek üzere bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (24.10.2019, 19-36/542-222)
 • Kurul, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.’nin sermayesinin bir kısmına European Bank for Reconstruction and Development’ın, bir kısmına ise Digital East Fund 2013 SCA SICAR’ın nakdi sermaye artırımı yoluyla iştirak ederek Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (24.10.2019, 19-36/541-221)
 • Kurul, Lotte Chemical Corporation ve GS Energy Corporation tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (24.10.2019, 19-36/537-220)
 • Kurul, Benteler International Aktiengesellschaft’ın Benteler Distribution International GmbH ve çelik boru dağıtım biriminin kontrolünün Van Leeuwen Buizen Groep B.V. tarafından hisse devri yoluyla dolaylı olarak devralınmasına izin verdi. (31.10.2019, 19-37/560-231)
 • Kurul, Earlsfort Centre Hotel Proprietors Limited’in hisselerinin tamamının Archer Hotel Capital B.V.’nin yüzde yüz iştiraki olan Archer Earlsfort Hotel Holding Limited tarafından satın alınması yolu ile Dublin, İrlanda’da yer alan Conrad Dublin Otel’in ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (31.10.2019, 19-37/558-230)
 • Kurul, Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.’nin kontrolü altında bulunan Utopia World Hotel’in Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (31.10.2019, 19-37/557-229)
 • Kurul, Limak Ege Çimento San. Tic. A.Ş.’ye ait çimento öğütme ve paketleme tesisinin makine, teçhizat, ve yardımcı üniteleri ile bir bütün olarak Kentçim Çimento San. A.Ş.’ye kiralanması işlemine izin verdi. (31.10.2019, 19-37/556-228)
 • Kurul, WABCO Holdings Inc.'in hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün, ZF Friedrichshafen AG tarafından, dolaylı olarak tamamına sahip olduğu özel amaçlı şirketi Verona Merger Sub. Corp. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (31.10.2019, 19-37/554-227)
 • Kurul, Tsinghua Tongfang Co., Ltd.nin tek kontrolünün China National Nuclear Corporation Capital Holdings Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (31.10.2019, 19-37/550-226)
 • Kurul, DORAK HIS Otelcilik ve Tic. A.Ş.’nin, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding A.Ş.’nin tek kontrolünden, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding A.Ş. ve H.I.S Hotel Holdings Co. Ltd.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (07.11.2019, 19-38/586-252)
 • Kurul, Tarkett Aspen Zemin Kaplamaları Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Tarkett GDL SA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.11.2019, 19-38/585-251)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.