Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 12 Ekim 2018 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli IPA II 2017 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 19.11.2018 tarih ve 2018/352 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.11.2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükûmeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 27.11.2018 tarih ve 2018/386 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.11.2018 tarihli ve 30609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 19.12.2018 tarih ve 2018/480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.12.2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11’inci Maddesinin Yedinci Fıkrası Hükümleri Kapsamında Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 18.12.2018 Tarih ve 2018/476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11.2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik11.2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11.2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11.2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik12.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.12.2018 tarihli ve 30616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 13 üncü maddesi 1/4/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 05.12.2018 tarihli ve 30616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 10, 20 ve 21’inci maddeleri 1/1/2019 tarihinde, 1 ila 9’uncu maddeleri, geçici 1’inci maddesi, 18 ve 19’uncu maddeleri 1/6/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.ç) 20.12.2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Bayer Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile eczaneler arasında imzalanacak Supradyn, Redoxon ve Bepanthol ürünlerine ilişkin sözleşmenin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (13.12.2018, 18-47/738-357)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Coşkunöz Holding A.Ş. bünyesindeki COPA Isı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamının “kısmi bölünme” yoluyla yine aynı ekonomik bütünlük içindeki Nuran BESLER tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (22.11.2018, 18-44/701-BD)
 • Kurul, Apollo Aviation Group’un holding şirketi olan Apollo Aviation Holdings’in tek kontrolünün, The Carlyle Group LP’nin dolaylı bağlı ortaklığı olan TC Group LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.11.2018, 18-44/697-341)
 • Kurul, MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. tarafından Antalya’da bulunan Magic Life Water World Imperial, Muğla’da bulunan TUI Blue Marmaris ve Bodrum Imperial ile İzmir’de bulunan Alaçatı Beach Resort otellerinin kiralanmasına ve işletilmesine ilişkin devralma işlemine izin verdi. (22.11.2018, 18-44/699-343)
 • Kurul, CastFutura Holdings S.p.A.’nın hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün One Rock Capital Partners kontrolünde olan Robertshaw S.R.L. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2018, 18-45/704-346)
 • Kurul, Peruni Holding GmbH’nin Comparex AG’deki hisselerinin tamamının, KKR & Co. Inc. kontrolünde olan SoftwareONE Holding AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.12.2018, 18-46/714-348)
 • Kurul, Mayr-Melnhof Packaging International GmbH’nin, Eurasia Invest Holding AG’nin tam kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (06.12.2018, 18-46/715-349)
 • Kurul, Tekno Maccaferri Çevre Teknolojileri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Officine Maccaferri S.P.A tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.12.2018, 18-46/718-351)
 • Kurul, ArcelorMittal S.A. ile Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation tarafından, Essar Steel India Ltd. üzerinde ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (06.12.2018,18-46/719-352)
 • Kurul, APM Terminals Turkey Holding A.Ş.’nin elinde bulundurduğu APM Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Socar Turkey Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.12.2018, 18-46/727-353)
 • Kurul, hâlihazırda Mitsui Chemicals Inc. ve SCG Chemicals Co. Ltd.’nin ortak kontrolünde bulunan Siam Mitsui PTA Company Limited ve Thai PET Resin Company Ltd üzerinde PTT Global Chemical Public Company Limited ve bağlı şirketi TOC Glycol Company Limited tarafından Mitsui Chemicals Inc. ile birlikte ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (13.12.2018, 18-47/729-354)
 • Kurul, Makro Market A.Ş.’nin Ankara, Amasya ve Samsun illerinde bulunan dört mağazasının, kira sözleşmesinin devri yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.12.2018, 18-47/736-356)

Enerji

 • 2019 yılı birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirmeye ilişkin Duyuru 13.12.2018 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) resmi sitesinde yayımlandı.
 • Kuruma sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin Duyuru12.2018 tarihinde EPDK’nın resmi sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.