Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019

Aralık 2019
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1815) 07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında İmzalanan 2008-2010 Yıllarına Ait 6 Finansman Anlaşmasının Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1828) 13.12.2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Kararı

 • Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kararının Kınanması, Reddedilmesi ve Yok Hükmünde Sayılmasına Dair Karar 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Hisselerinden, Diğer Mülhak Vakıflara Ait Olanları Hariç Olmak Üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği (A) ve (B) Grubu Hisselerin Hazineye Devredilmesine İlişkin Karar başlıklı 03.12.2019 tarihli ve 1814 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 04.12.2019 tarihli ve 30968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar başlıklı 11.12.2019 tarihli ve 1821 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar başlıklı 11.12.2019 tarih ve 1822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar başlıklı 14.12.2019 tarihli ve 1835 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.12.2019 tarihli ve 30979 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/8) 21.11.2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9) 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.
 • Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.11.2019 tarihli ve 30957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği 11.2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.11.2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik maddeleri 19.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.11.2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik 19.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/1) 27.11.2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2019 tarihli ve 30962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği 29.11.2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.12.2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309) 03.12.2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7) 03.12.2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi, 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi ve 2019 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 04.12.2019 tarihli ve 30968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.12.2019 tarihli ve 30969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmeliğin 9. maddesi 30.06.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanunun hükümleri 52. maddede gösterildiği şekilde farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/19) 09.12.2019 tarihli ve 30973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Tebliğ 29.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/30) 10.12.2019 tarihli ve 30974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
 • Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik 01.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik 01.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik 05.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819) 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.12.2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.12.2019 tarihli ve 30979 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kişisel Verileri Korumu Kurulu Kararı

 • Kişisel Verileri Korumu Kurulu, avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanılmasının kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında ihlal oluşturacağına karar verdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.’nin ikram kesimine yönelik cam/porselen ev eşyasının dağıtımı için hazırlanan Yetkili Satıcılık Sözleşmesi’nin porselen ev/sofra eşyası ürünleri bakımından 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına; cam ev eşyası ürünleri bakımından ise Yetkili Satıcılık Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tümünü sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına; Sözleşme’nin aynı koşullarla yenilenmesi halinde muafiyetin ilk bir yıl dahil azami üç yıl süre ile geçerli olmasına karar verdi. (12.12.2019, 19-44/737-314)
 • Kurul, HDI Sigorta A.Ş. ile Alternatif Bank A.Ş. ve Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. arasında akdedilen “Hayat-Dışı Sigorta İçin Süreli Acentelik Sözleşmesi”nin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (22.11.2019, 19-41/682-295)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, eResearch Technology Inc. hisselerinin Astorg Asset Management S.a.r.l tarafından devralınması suretiyle eResearch Technology Inc.’in ortak girişime dönüşmesi işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/730-310)
 • Kurul, Artı Seyahat Acentası Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Borlease Otomotiv A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/733-313)
 • Kurul, Yalçın Tekstil Boya ve Apre Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Aster Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/738-315)
 • Kurul, Steel Center Europe S.R.O’nun ortak kontrolünün Bamesa Aceros S.L. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/739-316)
 • Kurul, Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri üzerinde Yamma Investments, Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/743-317)
 • Kurul, Ekin Kimya Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Azelis S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.12.2019, 19-43/713-306)
 • Kurul, Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Hoshizaki Corporation’ın iştiraki olan Hoshizaki Europe Holdings B.V. ile Yusuf Kenan Öztiryaki, Tahsin Öztiryaki ve Atakan Öztiryaki’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (05.12.2019, 19-43/717-307)
 • Kurul, SKC Co., Ltd.’nin Güney Kore menşeili kimyasal iş kolunun, bir kısım hissesinin Petrochemical Industries Company K.S.C. tarafından devralınması yoluyla Petrochemical Industries Company K.S.C ve SKC Co., Ltd.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/669-298)
 • Kurul, Total Quadran S.A.S.’ın tek kontrolünde olan JMB Solar Nogara SAS ve Quadran Nogara SAS’ın ortak kontrolünün La Caisse des Dépôts et Consignations tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/700-299)
 • Kurul, Turkaş Gıda Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.’nin tek kontrolünün Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. tarafından devralınmasına işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/702-300)
 • Kurul, Essilor International S.A. ve Luxottica Group S.p.A.’nın birleşme işlemine ilişkin Rekabet Kurulunun 01.10.2018 tarih ve 18-36/585-286 sayılı koşullu izin kararı kapsamında Merve Optik San. ve Tic. A.Ş.’nin Demirel Ailesi tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/703-301)
 • Kurul, Takeda Pharmaceuticals International AG ve bağlı şirketlerine ait belirli varlıkların tek kontrolünün Acino International AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/704-302)
 • Kurul, Vetrerie Riunite S.p.A.’nın tek kontrolünün dolaylı olarak Sun Capital Partners, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/707-305)
 • Kurul, Ingersoll-Rand U.S. HoldCo, Inc.’nin tek kontrolünün Gardner Denver Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.11.2019, 19-41/672-289)
 • Kurul, Primetals Technologies Limited’in tek kontrolünün, Primetals Technologies Limited’i hâlihazırda ortak kontrol eden Mitsubishi Heavy Industries Ltd. tarafından, iştiraki Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (22.11.2019, 19-41/673-290)
 • Kurul, H.L. Barentz B.V.’nin ortak kontrolünün nihai olarak Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited ve Stichting Barentz Beheer tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (22.11.2019, 19-41/676-291)
 • Kurul, Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA’nın tek kontrolünün nihai olarak Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.11.2019, 19-41/679-293)
 • Kurul, Azur Havacılık A.Ş.’nin tek kontrolünün ATG Yönetim Danışmanlığı Organizasyon Turizm İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (22.11.2019, 19-41/691-BD)

Enerji

 • Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun resmi internet sitesinde 12.2019 tarihinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.