Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

31.03.2023 Ege Arda Akçay
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli ve 32127 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 20/5/1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’nin Ek III’ünde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 29/9/2022 tarihli ve 3/2022 sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/10/2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6914 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli ve 32127 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları 

 • Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 125) 22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 2’nci, Ek 3’üncü ve Ek 4’üncü Maddelerinde Belirtilen Parasal Eşiklerin Yarısı Oranında Artırılmasına İlişkin 22.02.2023 tarihli ve 6829 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 22.02.2023 tarihli ve 6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair 22.02.2023 tarihli ve 6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 22.02.2023 tarihli ve 6833 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.02.2023 tarihli ve 6831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 126) 24.02.2023 tarihli ve 32114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 27/1/2023 tarihli ve 6776 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 25.02.2023 tarihli ve 6872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.02.2023 tarihli ve 32116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında 02.03.2023 tarihli ve 6885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 02.03.2023 tarihli ve 6886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 06.03.2023 tarihli ve 6902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 07.03.2023 tarihli ve 32125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Esaslar yayımı tarihinden on gün sonra yürürlüğe girer.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 09.03.2023 tarihli ve 6921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.03.2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 09.03.2023 tarihli ve 6922 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.03.2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 09.03.2023 tarihli ve 6923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.03.2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 134) 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 13.03.2023 tarihli ve 6932 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.03.2023 tarihli ve 32132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023-32/67) 23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/6) 23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri yayımı takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) 25.02.2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) 25.02.2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/5) 25.02.2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri yayımı takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/7) 25.02.2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de (İhracat: 2017/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/3) 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2016/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri yayımı takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2020/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri yayımı takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/8) 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/9) 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) 01.03.2023 tarihli ve 32119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.03.2023 tarihli ve 32120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 06.03.2023 tarihli ve 32124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.03.2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2020/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.03.2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 414) 10.03.2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023-32/68) 10.03.2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 23.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) 10.03.2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.03.2023 tarihli ve 32129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri 01.06.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.03.2023 tarihli ve 32129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.03.2023 tarihinden gereçli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 • Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 11.03.2023 tarihli ve 32129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri 15.03.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usul ve esaslarına Dair Tebliğ 14.03.2023 tarihli ve 32132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.03.2023 tarihli ve 32133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 16.03.2023 tarihli ve 32124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.03.2023 tarihli ve 32135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 18.03.2023 tarihli ve 32136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (Kurul), Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Kurulu tarafından Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satışı işleminin 4054 Kanun’un 7. maddesi ile anılan maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Tebliğ ile 2013/2 sayılı Tebliğ kapsamında bir devralma işlemi olmadığına karar verdi. (02.03.2023, 23-12/190-64)
 • Kurul, Potaş Akdeniz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi’nin Petrol Ofisi Anonim Şirketi ve TAV Antalya Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi tarafından ortak kontrolü ve bu amaçla Potas Akdeniz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi sermayesinin belli bir kısmına Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin nakdi sermaye artırımı yolu ile iştirak etmesi işlemine izin verdi. (23.02.2023, 23-10/158-49)
 • Kurul, Kuaterner Amonyum Bileşikleri işkolunun ortak kontrolünün Clariant AG ve Wilmar International Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.02.2023, 23-10/152-46)
 • Kurul, Astellas Pharma Inc. tarafından pazara sunulan Mycamine ve Funguard adlı beşeri tıbbi ürünlere ve "mikafungin" etkin maddesine dayalı diğer tüm tıbbi ürünlere ilişkin ruhsat, patent, ticari marka, alan adı, know-how ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları, tıbbi bilgiler, pazarlama izinleri, satılabilir envanterler ve Astellas tarafından halihazırda üretilen ve ticarileştirilen ilgili veri ve bilgileri içeren küresel hak ve varlıkların Novartis AG tarafından iştiraki Sandoz AG aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (23.02.2023, 23-10/150-45)
 • Kurul, Gürolteks Tekstil Turizm Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün Fun&Sun Hotels Otel İşletmeciliği Turizm AŞ ve Taff Investment Turizm AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.03.2023, 23-12/192-65)
 • Kurul, Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Ltd’in tek kontrolünün L1 Health GP S.à r.l. aracılığıyla Letterone Investment Holdings S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.03.2023, 23-12/184-60)
 • Kurul, Fitzroy QLD Resources Ltd’in ortak kontrolünün (UK) AMCI Group LLC ve ITOCHU Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.03.2023, 23-12/183-59)
 • Kurul, Lider Petfood Yem Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisselerinin belli bir kısmının UNITED Petfood Producers N.V. tarafından, mevcut pay sahipleri Özgür ULUSOY, Özge ULUSOY TARHAN, Şerife ULUSOY ÇANTUŞ, Suat AVCI ve Murat AVCI’dan ortak kontrol hakkı sağlayacak şekilde devralınması işlemine izin verdi. (02.03.2023, 23-12/182-58)
 • Kurul, Archipels SAS’ın ortak kontrolünün, Caisse des Dépôts et Consignations, La Poste S.A., Électricité de France S.A., ENGIE S.A. ile Imprimerie Nationale S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.03.2023, 23-12/179-55)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 16.02.2023 tarihli ve 11662 sayılı kararı 21.02.2023 tarihli ve 32111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 23.02.2023 tarihli ve 11669 sayılı Kararı 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 28.02.2023 tarihli ve 11682 sayılı Kararı 01.03.2023 tarihli ve 32119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 02.03.2023 tarihli ve 11685, 11691, 11694 sayılı Kararları 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 09.03.2023 tarihli ve 11698 sayılı Kararı 10.03.2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 09.03.2023 tarihli ve 11708, 11709, 11710, 11711, 11712, 11713 sayılı Kararları 11.03.2023 tarihli ve 32129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 16.03.2023 tarihli ve 11727, 11728 sayılı Kararları 17.03.2023 tarihli ve 32135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.