Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020

% 0

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında 30.07.2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 5.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17.8.2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında 30.07.2020 tarihli ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 30.07.2020 tarihli ve 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28.8.1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 07.08.2020 tarihli ve 2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.08.2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.07.2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (No: 2020/15, No: 2020/18, No: 2020/19) 24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun’un maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.08.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519) 30.07.2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun’un maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 07.08.2020 tarihli ve 31206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 08.08.2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik 08.08.2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.08.2020 tarihli ve 31212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/20) 18.08.2020 tarihli ve 31217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.08.2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. arasında akdedilmesi planlanan Fason Üretim Sözleşmesi’nin koşul ve esaslarını ortaya koymak üzere imzalanan Ön Sözleşme’ye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (28.07.2020, 20-36/493-218)
 • Kurul, Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. ile Medifar Ecza Deposu İlaç Tic. A.Ş. arasında akdedilen İhale Satış Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (28.07.2020, 20-36/488-214)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Masmovil Ibercom S.A.’nın, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited tarafından yönetilen bir fon (Seventh Cinven Fund), KKR &. Co. Inc. ve Providence Equity LLP tarafından ortak kontrol edilecek şekilde devralınması işlemine izin verdi. (24.07.2020, 20-35/465-205)
 • Kurul, Hyundai Motor Company ve Kia Motor Corporation’ın BMW AG, Daimler AG, Ford Motor Company ve Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ile birlikte IONITY Holding GmbH & Co.KG’nin ortak kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (24.07.2020, 20-35/457-203)
 • Kurul, BASF Colors & Effects'in tek kontrolünün DIC Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.07.2020, 20-36/497-222)
 • Kurul, KKR & Co. Inc. ve Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co. tarafından ortak kontrol edilen Axel Springer SE’nin ortak kontrolünün dolaylı olarak Canada Pension Plan Investment Board (Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu) tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.07.2020, 20-36/495-220)
 • Kurul, VLD Danışmanlık Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Aspen Healthcare FZ LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.07.2020, 20-36/492-217)
 • Kurul, V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.’nin tek kontrolünün Varian Medical Systems Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.07.2020, 20-36/491-216)
 • Kurul, Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ve Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin tek kontrolünün Ahmet Nuri Erikoğlu Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.07.2020, 20-36/482-210)
 • Kurul, Yıldızlar Yatırım Holding A.Ş. veya mevcut ve/veya yeni kurulacak iştirakleri tarafından konkordato sürecinde bulunan ve üretim faaliyetleri durmuş olan Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.’nin bir kısım varlıklarının devralınması işlemine izin verdi. (13.08.2020, 20-37/525-233)
 • Kurul, Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş.'nin tek kontrolünün Österreichische Post AG'nin iştiraki olan Post 206 Beteiligungs GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.08.2020, 20-37/524-232)
 • Kurul, Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Vivense S.à.r.l. aracılığıyla Sahara Holdings S.à.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.08.2020, 20-37/516-230)
 • Kurul, DuPont de Nemours, Inc.'ın Nutrition & Biosciences iş kolunu devredeceği Nutrition & Biosciences, Inc.'ın tek kontrolünün International Flavors & Fragrances Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.08.2020, 20-37/512-228)
 • Kurul, Citic Construction Co. Ltd. ve Itochu Corporation’un ortak kontrolünde Beijing Xin Yi Industry Consulting Service Co. Ltd.’in kurulması işlemine izin verdi. (13.08.2020, 20-37/509-227)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.