Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 27.06.2020 tarihli ve 2667 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.06.2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü 27.06.2020 tarihli ve 2678 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.06.2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 27.2020 tarihli ve 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.06.2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar’ın hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İstanbul İli, Fatih İlçesinde Bulunan Ayasofya Camiinin Müzeye Çevrilmesi Hakkındaki 24/11/1934 Tarihli ve 2/1589 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 Tarihli ve E: 2016/16015, K: 2020/2595 Sayılı Kararı ile İptal Edildiğinden, Ayasofya Camiinin Yönetiminin 22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına Devredilerek İbadete Açılması Hakkında 10.07.2020 tarihli 2729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.07.2020 tarihli ve 31181 sayılı Resmî Gazete Mükerrer 1’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 10.07.2020 tarihli ve 2740 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.06.2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 7246 sayılı Kanun 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7247 sayılı Kanun 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) 27.06.2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği 30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında 7248 sayılı Kanun 01.07.2020 tarihli ve 31172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun’un hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.07.2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7249 sayılı Kanun 15.07.2020 tarihli ve 31186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik 16.07.2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.07.2020 tarihli ve 3118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.07.2020 tarihli ve 31190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.’nin bir kısım payının Çetin YILMAZ tarafından devralınması ve bu devralmayı müteakip Çetin YILMAZ’ın devraldığı paylardan bir kısmını İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye, bir kısmını ise Derya Bülent KUŞ’a devretmesi işlemine izin verdi. (25.06.2020, 20-31/394-177)
 • Kurul, Unico Sigorta A.Ş.’nin tek kontrolünün Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. aracılığıyla SBK Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.06.2020, 20-31/393-176)
 • Kurul, Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Fragar (Europe) SA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.06.2020, 20-31/388-174)
 • Kurul, OceanConnect Marine HK Ltd, OceanConnect Marine DMCC, OceanConnect Marine GmbH ve OceanConnect Marine Services LLC’nin tek kontrolünün hisse ve varlık devri yoluyla Bunker Holding A/S tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.06.2020, 20-31/387-173)
 • Kurul, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation’ın kontrolündeki Japan Polypropylene Corporation ile PTT Public Company Limited’in kontrolündeki IRPC Public Company Limited tarafından Mytex Polymers (Thailand) Co.’nun ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (25.06.2020, 386-172)
 • Kurul, BASF SE’nin yapı kimyasalları iş kolunun tek kontrolünün, küresel bir özel sermaye şirketi olan Lone Star Funds’ın yatırım fonu Lone Star Fund XI, L.P.’nin dolaylı iştiraki LSF11 Skyscraper Investments S.à.r.l tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.06.2020, 20-31/380-169)
 • Kurul, Çizgi Telekomünikasyon A.Ş.’nin tek kontrolünün team.blue Topco Sarl’ın bir iştiraki olan Combell NV tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.07.2020, 20-32/404-185)
 • Kurul, Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.07.2020, 20-32/400-181)
 • Kurul, Erguvan Enerji Elektrik Üretim A.Ş. paylarının bir kısmının Batıyel Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.07.2020, 20-33/430-BD)
 • Kurul, Japan Marine United Corporation’ın hisselerinin bir kısmının Imabari Shipbuilding Co., Ltd. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (09.07.2020, 20-33/429-BD)
 • Kurul, Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin, Kalyon Türkerler Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip oldukları payların bir kısmının Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.’ye; bir kısmının ise Efa Group Enerji Üretim Danışmanlık ve Sanayi Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi işlemine izin verdi. (09.07.2020, 20-33/428-195)
 • Kurul, Socar Turkey LNG Satış A.Ş.’nin tek kontrolünün Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.07.2020, 20-33/427-194)
 • Kurul, Türkiye'de kurulacak, petrokimya sektöründe faaliyet gösterecek ve nihai olarak State Oil Company of the Azerbaijan Republic ve BP p.l.c. tarafından kontrol edilecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (09.07.2020, 20-33/426-193)
 • Kurul, The Carlyle Group Inc.’in bağlı ortaklıkları tarafından yönlendirilen yatırım fonlarına ait ve bunlar tarafından kontrol edilen özel amaçlı şirket olan CA Harbor Investments’ın, SeQuent Scientific Limited’in kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (09.07.2020, 20-33/421-192)
 • Kurul, Travelex Limited’in sahibi olduğu ve kontrol ettiği mevcut iş faaliyetlerinin belirli bir bölümünü oluşturan bazı ekonomik birimlerin ve varlıkların tek kontrolünün Baring Asset Management Limited’in kontrol ettiği bazı fonlar tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.07.2020, 20-33/415-191)
 • Kurul, Tilney Group Limited ve Smith & Williamson Holdings Limited’in ortak kontrolünün, nihai olarak Permira Holdings Limited ve Warburg Pincus LLC tarafından kontrol edilen fonlar aracılığıyla ve birbirine bağlı bir dizi işlemle devralınması işlemine izin verdi. (09.07.2020, 20-33/414-190)
 • Kurul, Hitachi Automotive Systems, Ltd, Keihin Corporation, Showa Corporation ve Nissin Kogyo Co., Ltd.’nin ortak kontrolünün Hitachi, Ltd. ve Honda Motor Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.07.2020, 20-33/413-189)
 • Kurul, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün Believe International S.à.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.07.2020, 20-33/412-188)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 18.06.2020 tarihli ve 9392, 9393, 9394, 9395, 9397 sayılı kararları 25.06.2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 2020 yılı Nisan ayı Piyasa Sektör Raporları 03.07.2020 tarihinde EPDK’nın resmi sitesinde yayımlandı.
 • İngilizce 2019 yılı Sektör Raporları 03.07.2020 tarihinde EPDK’nın resmi sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.