Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Türkiye-EBRD İşbirliği Fonu Hesabına İlişkin İşbirliği Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında 19.02.2018 tarihli ve 2018/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.03.2018 tarihli ve 30372 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28.04.2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında 19.02.2018 tarihli ve 2018/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanması Hakkında 05.03.2018 tarihli ve 2018/11497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 04.04.2018 tarihli ve 30381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Geçici İthalat Sözleşmesi’nde (İstanbul Sözleşmesi) 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanması Hakkında 05.03.2018 tarihli ve 2018/11498 Bakanlar Kurulu Kararı 04.04.2018 tarihli ve 30381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Ekleri’nin Onaylanması Hakkında 05.03.2018 tarihli ve 2018/11495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06.04.2018 tarihli ve 30383 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı

 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.02.2018 tarihli ve 2018/11519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 05.03.2018 tarihli ve 2018/11512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.03.2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat: 2018/2) 22.03.2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.03.2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.03.2018 tarihli ve 30373 Sayılı Resmi Gazete’de, 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2018 tarihli ve 30374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.03.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.04.2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanunun çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 07.04.2018 tarihli ve 30384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 27.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) 08.04.2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/5) 16.04.2018 tarihli ve 30393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (No: 2017/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.04.2018 tarihli ve 30393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.04.2018 tarihli ve 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385) 17.04.2018 tarihli ve 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde (II-23.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.b) 18.04.2018 tarihli ve 30395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı 18.04.2018 tarihli ve 30395 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. ile Medifar Ecza Deposu İlaç Tic. A.Ş. arasında akdedilen “İhale Satış Sözleşmesi”nin, pazar payı %40’ın altında kalan ürünler bakımından grup muafiyetinden yararlandığına, pazar payı %40’ın üzerinde olan ürünler bakımından söz konusu sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (29.03.2018, 18-09/160-80)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin paylarının belli oranının Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (29.03.2018, 18-09/181-BD)
 • Kurul, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş.’nin, Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş. ve Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme A.Ş. nezdinde sahip olduğu ortak kontrol hakkı sağlayan hisselerinin TAV Havalimanları Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.03.2018, 18-09/165-83)
 • Kurul, Alfa Oto Filo Kiralama A.Ş.’nin paylarının Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.03.2018, 18-09/164-82)
 • Kurul, Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş.’nin paylarının Ekom Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.03.2018, 18-09/163-81)
 • Kurul, Ekol Gıda Tarım Hayvancılık Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.’nin belli oranda payının Cargill Holdings B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.03.2018, 18-09/159-79)
 • Kurul, Signode Industrial Group Holdings (Bermuda) Ltd.’nin tek kontrolünün Crown Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.03.2018, 18-09/158-78)
 • Kurul, Lenovo Group Limited’in, Fujitsu Limited’in kişisel bilgisayarlar iş koluna ait belirli malvarlıklarındaki çoğunluk hisselerini satın alması aracılığıyla Lenovo Group Limited ve Fujitsu Limited arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (29.03.2018, 18-09/155-75)
 • Kurul, Diar Süleymaniye Gayrimenkul A.Ş. ile Kuzu İnşaat A.Ş. arasında ortaklık kurulması işlemine izin verdi. (05.04.2018, 18-10/189-91)
 • Kurul, VADA Dordrecht B.V.’nin tek kontrolünün HKS Scrap Metals B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.04.2018, 18-10/187-89)
 • Kurul, GST AutoLeather Inc.’in tek kontrolünün Black Diamond Capital Management L.L.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.04.2018, 18-010/184-87)
 • Kurul, Solvay SA’nın poliamit iş kolunda dünya çapındaki faaliyetlerinin ve varlıklarının tek kontrolünün BASF SE tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.04.2018, 18-10/184-87)

Enerji

 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.04.2018 tarihli ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.04.2018 tarihli ve 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.