Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 4020 Sayılı ve 25.05.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı 25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 4024 sayılı ve 31.05.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı 01.06.2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 01.06.2021 tarihli ve 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 04.06.2021 tarihli ve 4081 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.06.2021 tarihli ve 31502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 12.06.2021 tarihli ve 4087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.06.2021 sayılı ve 31510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) 25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2021 tarihli ve 31492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • “CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021) 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4022) 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.ç) 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.05.2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 170) 01.06.2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4) 01.06.2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) 02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmeliğim maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 170) 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik 04.06.2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) 04.06.2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.06.2021 tarihli ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.06.2021 tarihli ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.06.2021 tarihli ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.06.2021 tarihli ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.06.2021 tarihli ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) 06.2021 tarihli ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevre Denetimi Yönetmeliği 12.06.2021 tarihli ve 31509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 403) 12.06.2021 tarihli ve 31509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14.06.2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7327 İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. ile HDI Sigorta A.Ş. arasında akdedilen Sağlık Sigortalarında Uygulanacak İşbirliği Modeline İlişkin Çerçeve Sözleşme ve ekleri olan Kotpar Reasürans Sözleşmesi ile Kapalı Koasürans Sözleşmesi’ne ve eklerine 31.12.2030 tarihine kadar bireysel muafiyet tanıdı. (03.06.2021, 21-29/368-184)
 • Kurul, THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 5 (beş) yıl süre ile bireysel muafiyet tanıdı. (03.06.2021, 21-29/369-185)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Surteco Group SE’nin ortak kontrolünün PKG Schürfeld Gmbh ve Surteco Group SE’nin mevcut diğer ortak fon üyeleri tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.05.2021, 21-27/358-177)
 • Kurul, Atılım Unlu Mamüller San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Eksun Gıda Tarım San. Tic. A.Ş. tarafından işlemine izin verdi. (27.05.2021, 21-27/357-176)
 • Kurul, Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin tek kontrolünün Constantia Flexibles International GmbH’nin iştiraki ASAŞ Ambalaj Baskı Sanayii ve Ticareti A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.05.2021, 21-27/355-175)
 • Kurul, Hitachi Zosen Corporation ve Kawasaki Heavy Industries, Ltd.’nin yeni bir ortak girişim üzerindeki ortak kontrolü devralması işlemine izin verdi. (27.05.2021, 21-27/352-170)
 • Kurul, LEO Vakfı’nın tek kontrolündeki LEO Pharma A/S ve tüm iştiraklerinin belli bir orandaki hissenin Cidron Spare 11 S.à r.l aracılığıyla satın alınması yoluyla ortak kontrolünün Nordic Capital Fund X tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.05.2021, 21-27/351-169)
 • Kurul, Ordu Yardımlaşma Kurumu grup şirketlerinden biri olan OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti A.Ş.’nin hisselerinin tamamının hisse devri yoluyla; Tamek Gıda ve Konsantre Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ise markalarının, taşınır ve taşınmaz varlıklarının, sözleşmelerinin ve çalışanlarının varlık devri ile devralınması işlemine izin verdi. (27.05.2021, 21-27/350-168)
 • Kurul, Total Produce plc ve Dole Food Company Inc.’nin Dole plc altında birleşmesi işlemine izin verdi. (27.05.2021, 21-27/349-167)
 • Kurul, Hyperconnect, Inc.’in tek kontrolünün Hyperconnect, Inc.tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.05.2021, 21-27/348-166)
 • Kurul, Palm City Alışveriş Merkezi’nin Yenişehir Alışveriş Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (03.06.2021, 21-29/373-BD)
 • Kurul, Secna Natural Ingredients Group S.L.’nin ve iştiraklerinin tek kontrolünün, EQT Fund Management S.à r.l. tarafından nihai olarak kontrol edilen Holdingselskabet af 22. april 2021 ApS aracılığı ile devralınması işlemine izin verdi. (03.06.2021, 21-29/378-189)
 • Kurul, Magal Engineering Ltd. ve Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından ortak kontrol edilen Magal Cavo Otomotiv Sanayi Ticaret ve Servis A.Ş.’nin tek kontrolünün Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (03.06.2021, 21-29/372-187)
 • Kurul, Lonza Group AG’nin Lonza Özel Bileşenler işkolunun ortak kontrolünün Bain Capital Investors L.L.C. tarafından yönetilen fonlar ve Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.06.2021, 21-29/366-183)
 • Kurul, çeşitli lisanssız elektrik üretim santrallerinin Ak Portföy Yönetim A.Ş.- JEC Yenilenebilir Enerji Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Japan Energy Capital 1 LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.06.2021, 21-29/364-181)
 • Kurul, Orange SA tarafından tek kontrol edilen Orange Concessions SASU’nun, ortak kontrolünün Caisse des Dépôts et Consignations ve Électricité de France SA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.06.2021, 21-29/363-180)
 • AdColony Holding AS’nin tek kontrolünün Digital Turbine, Inc.’in tamamına sahip olduğu iştiraki Digital Turbine Media, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (03.06.2021, 21-29/362-179)
 • Atademir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Yıldız Holding A.Ş., Bülend Örgen ve Ayşe Örgen’in paylarının devralınması yoluyla Beyda Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (10.06.2021, 21-30/394-198)
 • Kurul, Doğan Ailesi ve Turkcommerce B.V.’nin ortak kontrolünde olan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER’e devredilmesi işlemine izin verdi. (10.06.2021, 21-30/393-197)
 • Kurul, SYNNEX Corporation, SYNNEX Corporation’ın iştiraki olan Spire Sub I, Inc. ve Spire Sub II LLC ile Apollo Management, LP’nin kontrolünde olan Tiger Parent (AP) Corporation'ın birleşmesine işlemine izin verdi. (10.06.2021, 21-30/392-196)
 • Kurul, Bİ Strateji Yazılım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.06.2021, 21-30/391-195)
 • Kurul, Igenomix S.L.U.'nun tek kontrolündeki Novalbufera Business, S.L.’nin ortak kontrolünün Universal Clinics S.L. tarafından devralınması işlemine izin veridi. (10.06.2021, 21-30/383-192)
 • Kurul, India Glycols Limited’in tek kontrolündeki IGL Green Chemicals Private Limited’in ortak kontrolünün, Clariant AG’nin tamamına sahip olduğu iştiraki Clariant International AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.06.2021, 21-30/382-191)
 • Kurul, KT ROA Pte. Ltd'nin kontrolünün Kellogg Tolaram Noodles Singapore Pte. Ltd. ile ana şirketleri tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.06.2021, 21-30/380-190)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 27.05.2021 Tarihli ve 10228 Sayılı Kararı 29.05.2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 27.05.2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3 Sayılı Kararları 02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 03.06.2021 Tarihli ve 10247 Sayılı Kararı 04.06.2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın06.2021 Tarihli ve 10267 Sayılı Kararı 19.06.2021 tarihli ve 31216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.