Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021

Temmuz 2021
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 25.06.2021 tarihli ve 4161 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.06.2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 07.07.2021 tarihli ve 4237 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.07.2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 9 Şubat 1999 Tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye’de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın Yürürlük Süresinin 15 Şubat 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 5 Yıllık Bir Dönem İçin Uzatılmasına İlişkin Olarak Teati Edilen Ekli Mektupların Onaylanması Hakkında 13.07.2021 tarihli ve 4270 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500.000.000 ABD Doları Tutarına Kadar Kredi Sağlanmasına İlişkin Olarak 24.06.2021 Tarihinde İmzalanan Ekli Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında 13.07.2021 tarihli ve 4271 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında 21.06.2021 tarihli ve 4091 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.06.2021 tarihli 31519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair 21.06.2021 tarihli ve 4092 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.06.2021 tarihli 31519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair 23.06.2021 tarihli ve 4127 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.06.2021 tarihli 31521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında 24.06.2021 tarihli ve 4137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.06.2021 tarihli 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Hastaneler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 24.06.2021 tarihli ve 4145 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.06.2021 tarihli 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 28.06.2021 tarihli ve 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.06.2021 tarihli 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93. Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında 29.06.2021 tarihli ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.06.2021 tarihli 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32. Maddesinin Uygulama Süresinin İki Yıl Uzatılması Hakkında 13.07.2021 tarihli ve 4299 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.07.2021 tarihli 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 15.07.2021 tarihli ve 4307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.07.2021 tarihli 31543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in maddeleri 20.07.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 21.06.2021 tarihli ve 31518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 35) 24.06.2021 tarihli ve 31521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin maddeleri 31.12.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528) 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/4) 01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in hükümleri 19.07.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.07.2021 tarihli ve 31529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03.07.2021 tarihli ve 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in hükümleri 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.07.2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.07.2021 tarihli ve 31538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.07.2021 tarihli ve 31538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) 13.07.2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.07.2021 tarihli 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik 15.07.2021 tarihli 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405) 15.07.2021 tarihli 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) 16.07.2021 tarihli 31543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1) 17.07.2021 tarihli 31544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.07.2021 tarihli 31545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Agility Logistics International B.V. ve Agility International GIL Holdings I Limited’in tek kontrolünün DSV Panalpina A/S tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.06.2021, 21-32/419-211)
 • Kurul, Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret A.Ş’nin tek kontrolünün şirketin çoğunluk hissedarı GB Retail Investments Holding B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.06.2021, 21-32/418-210)
 • Kurul, PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin tek kontrolünün Actera Group’un kontrolündeki Financial Technologies S.a.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.06.2021, 21-32/417-209)
 • Kurul, Linde GmbH’nin tamamına sahip olduğu iştiraki Linde Holdings Netherlands BV ve Sahara International Petrochemical Company tarafından, Suudi Arabistan Krallığı’nda yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (24.06.2021, 21-32/416-208)
 • Kurul, Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine koşullu olarak izin verdi. (01.07.2021, 21-33/449-224)
 • Kurul, Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Foxford Capital L5 DAC’nin kontrolünde olan Luxembourg Investment Company 436 Sarl tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.07.2021, 21-33/447-223)
 • Kurul, Carlisle Fluid Technologies, Inc. ve onun belirli iştirakleri veya malvarlıklarından Carlisle Brake & Friction iş kolunun tek kontrolünün One Rock Capital Partners LLC tarafından CentroMotion adıyla faaliyet gösteren BRWS Parent LLC aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (01.07.2021, 21-33/442-221)
 • Kurul, General Electric Company’nin GE Capital Aviation Services işkolunun AerCap Holdings N.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.07.2021, 21-33/439-220)
 • Kurul, Toyota Motor Corporation’ın tamamına sahip olduğu iştiraki Toyota Financial Services Corporation tarafından hisse alımı yoluyla MAF Colombia SAS’ın üzerinde Mitsui & Co., Ltd. ile birlikte ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (01.07.2021, 21-33/437-218)
 • Kurul, BP plc’nin dolaylı olarak tamamına sahip olduğu ve tek kontrol ettiği iştiraki Britannic Strategies Limited ve Sinopec Fuel Oil Sales Co., Ltd aracılığıyla China Petrochemical Corporation’un dolaylı olarak tamamına sahip olduğu ve tek kontrol ettiği iştiraki Sinopec Fuel Oil. (Singapore) Pte. Ltd arasında BP Sinopec Marine Fuels Pte. Ltd. unvanına sahip tam işlevsel bir ortak girişimin kurulması işlemine izin verdi. (01.07.2021, 21-33/436-217)
 • Kurul, Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Yıldız Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.07.2021, 21-33/431-216)
 • Kurul, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin Konya Ereğli ve Konya Selçuklu’da bulunan iki mağazasının kiracılık hakları ve demirbaşlarının Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.07.2021, 21-33/430-215)
 • Kurul, The Bountiful Company ve mevcut iş kolunun tek kontrolünün, i. NBTY Limited ile iştirakleri ii. Vita Health Products Inc. ve iii. Pure Protein, Body Fortress, Met-Rx, Balance Bar ve Best Bar Ever markaları ile ilişkili iş kolları hariç olmak üzere, Nestlé S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.07.2021, 21-33/429-214)
 • Kurul, EAB Global Inc.’in nihai holding şirketi olan ve halihazırda Vista Equity Partners Management LLC’nin tek kontrolü altında bulunan Avatar TopCo, Inc.’in ortak kontrolünün Electron Holdings L.P. aracılığıyla BC Partners LLP tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (01.07.2021, 21-33/428-213)
 • Kurul, Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Folkart Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (08.07.2021, 21-34/480-BD)
 • Kurul, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin tek kontrolünün Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.07.2021, 21-34/477-239)
 • Kurul, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ve Daimler AG’nin ortak kontrolünde bulunan Digital Charging Solutions GmbH’nin ortak kontrolünün nihai olarak BP plc’nin kontrolünde olan BP Europa SE tarafından hisse alımı yoluyla devralınması işlemine izin verdi. (08.07.2021, 21-34/465-235)
 • Kurul, Mitsubishi Corporation, EDF Pulse Croissance ve Caisse des Dépôts et Consignations tarafından ortak kontrol edilen NeoT Green Mobility’nin ortak kontrolünün 3i EOPF France Topco S.à.r.l, Mirova-Eurofideme 4 ve Caisse des Dépôts et Consignations tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.07.2021, 21-34/462-233)
 • Kurul, Trinseo S.A.’nın sentetik kauçuk faaliyetinin tek kontrolünün Synthos S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.07.2021, 21-34/458-231)
 • Kurul, Charter Next Generation Inc.’in ana şirketi olan Green Films Acquisition Holdings, Inc.’in ortak kontrolünün, özel amaçlı bir şirket olan ve KKR & Co. Inc. tarafından yönetilen/danışmanlık verilen fonlar ile Leonard Green & Partners, L.P.’nin bağlı şirketleri tarafından yönetilen fonlar tarafından, ortak olarak kontrol edilen özel amaçlı şirket niteliğindeki Films TopCo, LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.2021, 21-34/456-230)
 • Kurul, Halihazırda Nihat ÖZPINAR’ın tek kontrolündeki Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ. ve Safir Kaya Tuzu Madencilik İnşaat Lojistik Teknoloji AŞ.’nin ortak kontrolünün Österreichische Salinen Aktiengesellschaft şirketinin tamamına sahip olduğu Salinen Beteiligungs GmbH tarafından devralınması yoluyla ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (08.07.2021, 21-34/455-229)
 • Kurul, PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Yıldız Holding A.Ş.’den devralınması suretiyle PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş.’nin Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (08.07.2021, 21-34/454-228)
 • Kurul, com Limited’in, Carsales Holdings US, LLC aracılığıyla hâlihazırda var olan bir ortak girişim olan Trader Interactive LLC üzerinde ortak kontrolü devralması işlemine izin verdi. (08.07.2021, 21-34/450-225)
 • Kurul, Eastman Chemical Company’nin Eastman Tire Additives (Lastik Katkıları) iş kolunun tek kontrolünün, One Rock Capital Partners LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.07.2021, 21-35/514-250)
 • Kurul, Coventya Holding SAS’nin tek kontrolünün Element Solutions Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.07.2021, 21-35/513-249)
 • Kurul, Etablissements J. Soufflet’in tek kontrolünün, nihai olarak Union InVivo’ya ait olan InVivo Group tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.07.2021, 21-35/511-248)
 • Kurul, Halihazırda İsmail DEMİRKAYA’nın tek kontrolündeki Varzene Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bir kısım hissesinin TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’ye devredilmesi yoluyla Varzene Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (14.07.2021, 21-35/505-247)
 • Kurul, Willis Towers Watson Public Limited Company’nin tek kontrolünün Aon plc. tarafından devralınması işlemine sunulan taahhütler çerçevesinde izin verdi. (14.07.2021, 21-35/505-247)
 • Kurul, SVP-Singer Holdings, Inc.’nin tek kontrolünün Platinum Equity LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.07.2021, 21-35/502-245)
 • Kurul, Halihazırda Eurazeo SE’nin tek kontrolündeki Planet Payment Group’un ortak kontrolünün Advent International Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.07.2021, 21-35/500-244)
 • Kurul, ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların bir kısmının Actera Grubu’nun kontrolü altında bulunan Skylander S.âr.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.07.2021, 21-35/493-243)
 • Kurul, Baker Hughes Company ve Akastor ASA tarafından yeni bir ortak girişim üzerinde ortak kontrolün devralınması işlemine izin verdi. (14.07.2021, 21-35/492-242)
 • Kurul, Chipita Industrial and Commercial Company S.A. ve doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile bağlı ortaklıklarının kontrolünün, Mondelez International, Inc. tarafından Mondelez Netherland Services B.V. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (14.07.2021, 21-35/490-241)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”), 10.06.2021 tarihli ve 10252-1, 10252-2, 10252-3 ve 10252-4 sayılı kararları 20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 24.06.2021 tarihli ve 10278 sayılı kararı 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 24.06.2021 tarihli ve 10279 sayılı kararı 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 30.06.2021 tarihli ve 10293, 10296, 10300 ve 10301 sayılı kararları 01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 08.07.2021 tarihli ve 10308, 10312, 10313, 10314 ve 10315 sayılı kararları 09.07.2021 tarihli ve 31536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 14.07.2021 tarihli ve 10329 ve 10330 sayılı kararları 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.