Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022

Ocak 2022 İlbey Kolaylı
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 21.12.2021 tarihli ve 4928 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2021 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında 29.12.2021 tarihli ve 5018 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin I inci ve III üncü Eklerini Değiştiren 1/6/2021 Tarihli ve 1/2021 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında 29.12.2021 tarihli ve 5019 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile Aynı Kanunun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 21.12.2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 21.12.2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 24.12.2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.12.2012 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 30.12.2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 31.12.2021 tarihli ve 5053 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete 3. Mükerrer’de yayımdı. Bu Karar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93’üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında 31.12.2021 tarihli ve 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete 6. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında 12.01.2022 tarihli ve 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.01.2022 tarihli ve 31718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/13) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Genel Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Genel Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Genel Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Genel Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Genel Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Genel Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Genel Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Genel Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Genel Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/15) 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1) 24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 21.12.2021 tarihli ve 7346 sayılı Kanun 25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 22.12.2021 tarihli ve 7349 sayılı Kanun 25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16) 29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete 2. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407) 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 15.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/18) 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9) 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ 02.01.2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğ 02.01.2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5072) 06.01.2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 06.01.2022 tarihli ve 7350 sayılı Kanun 11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/1) 11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/2) 11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) 12.01.2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/52) 15.01.2022 tarihli ve 31720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.01.2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. ve Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün nihai olarak Philip Morris International Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.12.2021, 21-64/898-437)
 • Kurul, Altınay Modifikasyon Merkezi Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün RMA Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.12.2021, 21-63/893-436)
 • Kurul, Cem Zeytin A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (23.12.2021, 21-63/890-BD)
 • Kurul, Sierra Gorda SCM’nin ortak kontrolünün, Sumitomo Metal Mining Co Ltd ile Sumitomo Corporation’un hisselerinin devralınması suretiyle, South32 Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.12.2021, 21-63/888-435)
 • Kurul,Acciai Speciali Terni S.p.A ve iştirakleri Thyssenkrupp Stainless GmbH ve Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kontrolünün, nihai olarak Finarvedi S.p.A tarafından kontrol edilen Acciaieria Arvedi S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.12.2021, 21-63/887-434)
 • Kurul, Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG ve Voith Hydro Holding Verwaltungs’ın tek kontrolünün JMV Hydro Beteiligungen GmbH aracılığıyla Voith Group tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.12.2021, 21-63/884-433)
 • Kurul, Enerco Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Promak Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (27.12.2021, 21-65/900-BD)
 • Kurul, Df Retail Holdco Coöperatief U.A’nın Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi pay sahipliğinden ayrılmasıyla Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi’nin Zeki Cemal ÖZEN, İhsan ATEŞ, İdris ÖZÇELİK, Şahin DEMİR’in tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (30.12.2021, 21-67/921-446)
 • Kurul, Rubis Tankmed B.V.’nin tek kontrolünün Transpet Petrolcülük ve Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2021, 21-67/915-445)
 • Kurul, Suez Groupe SAS ve Schneider Electric Industries SAS tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (30.12.2021, 21-67/914-444)
 • Kurul, 3S Transport ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün GW International Holding GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2021, 21-67/910-443)
 • Kurul, Halihazırda Warburg Pincus LLC.’nin tek kontrolünde olan Duravant LLC’nin dolaylı ortak kontrolünün The Carlyle Group Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2021, 21-67/909-442)
 • Kurul, Eastman Chemical Company’nin Yapıştırıcılar İş Kolu’nun Synthomer PLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2021, 21-67/908-441)
 • Kurul, Hâlihazırda Votorantim S.A’nın tek kontrolünde bulunan Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda.’nın ortak kontrolünün CPP Investments tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2021, 21-67/906-439)
 • Kurul, Athenahealth Group Inc.’nin ortak kontrolünün Bain Capital Investors L.L.C. ve Hellman & Friedman LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.12.2021, 21-67/904-438)
 • Kurul, Aerotek Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. aracılığıyla team.blue Topco Sarl tarafından devralınması işlemine izin verildi. (06.01.2022, 22-01/20-10)
 • Kurul, SPX Flow, Inc.’in tek kontrolünün LSF11 Redwood Acquisitions, LLC aracılığıyla Lone Star Global Acquisitions, Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.02.2022, 22-01/11-6)
 • Kurul, OM Elektrik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.01.2022, 22-01/10-5)
 • Kurul, Scientific Games Corporation’ın piyango/loto iş kolu Scientific Games Lottery’nin tek kontrolünün, BCP Acquisitions LLC aracılığıyla Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.01.2022, 22-01/9-4)
 • Kurul, Kraton Corporation'ın tek kontrolünün DL Chemical Co. Ltd. aracılığıyla Daelim Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.01.2022, 22-01/5-2)
 • Kurul, Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.01.2022, 22-03/49-20)
 • Kurul, Cigna Corporation’ın Güney Kore, Tayvan, Yeni Zelanda, Tayland, Hong Kong ve Endonezya’daki kişisel kaza, destekleyici sağlık ve sigorta iş kolunun tek kontrolü ile Türkiye’deki ortak girişimi Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin ortak kontrolünün Chubb Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.01.2022, 22-03/46-18)
 • Kurul, McAfee Corp.’un ortak kontrolünün Permira Holdings Limited ve Advent International Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.01.2022, 22-03/44-11)
 • Kurul, Equans S.A.S. ve iştiraklerinin tek kontrolünün Bouygues S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.01.2022, 22-03/32-14)
 • Kurul, Jaja Finance Holding (UK) Limited’in kontrolünün Bellis Phantom Holdco Limited ile KKR & Co. Inc. aracılığıyla Phantom Investments Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.01.2022, 22-03/31-13)
 • Kurul, Hexion Coatings and Composites (US) Inc.’in tek kontrolünün Westlake Chemical Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.01.2022, 22-03/29-12)
 • Kurul,Renaissance Learning, Inc. üzerinde, Francisco Partners Management, LP ve Blackstone, Inc. tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (13.01.2022, 22-03/26-9)
 • Kurul, Uspar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki Ahmet Galip PARALI’ya ait hisselerin mevcut ortaklar Ahmet USLU ve Feyzi USLU’ya devri neticesinde tek kontrolün USLU Ailesine geçmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (13.01.2022, 22-03/38-BD)
 • Kurul, BDP Intermediate 1, Inc.’nin tek kontrolünün nihai olarak PSA International Pte Ltd tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.01.2022, 22-03/34-15)
 • Kurul, Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin işlemin devamı için gerekli olan malvarlığı unsurlarıyla ayni olarak Batı Kipaş Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (19.01.2022, 22-04/61-BD)
 • Kurul, B3 Ceramics Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Victoria Midco Holdings Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.01.2022, 22-04/67-30)
 • Kurul, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation tarafından ortak kontrol edilen Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.01.2022, 22-04/66-29)
 • Kurul, Kishoa, S.L.’nin ortak kontrolünün BGTF Renewable Holdings Limited aracılığıyla Brookfield Asset Management, Inc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.01.2022, 22-04/65-28)
 • Kurul, Mitsubishi Electric Corporation’ın endüstriyel dikiş makinesi işkolu ve iştiraki Meiryo Technica Corporation’ın endüstriyel dikiş makinesi işkolu üzerinde Juki Corporation ve Mitsubishi Electric Corporation tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (19.01.2022, 22-04/57-26)
 • Kurul, Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Landis+Gyr AG aracılığıyla Landis+Gyr Group AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.01.2022, 22-04/55-24)
 • Kurul, Neste Oyj’nin baz yağ iş kolunun tek kontrolünün Chevron Global Energy Inc. aracılığıyla Chevron Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.01.2022, 22-04/54-23)
 • Kurul, Hâlihazırda Thijs Hendrix Beheer B.V., Montanike Beheer B.V. ve NPM Capital N.V. tarafından ortak kontrol edilen Hendrix Genetics B.V.’nin tüm hisselerinin, Hendrix Genetics Holding B.V. tarafından devralınması ile devre konu teşebbüs üzerinde Thijs Hendrix Beheer B.V. ve Montanike Beheer B.V. ile birlikte Paine Schwartz Partners, LLC’nin ortak kontrol tesis etmesi işlemine izin verdi. (19.01.2022, 22-04/52-22)
 • Kurul, Körber Supply Chain Software Management GmbH’nin ortak kontrolünün Horizon BidCo S.à r.l. aracılığıyla KKR & Co. Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.01.2022, 22-04/51-21)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 16.12.2021 tarihli ve 10627, 10633, 10644, 10646, 10647 ve 10648 sayılı Kararları 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nin 16.12.2021 tarihli ve 10623, 10624, 10625, 10635, 10636, 10637, 10638, 10639, 10640 ve 10641 sayılı Kararları 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nin 23.12.2021 tarihli ve 10658 sayılı Kararı 25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nin 23.12.2021 Tarihli ve 10659-1 ila 186 Sayılı Kararları 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete 2. Mükerrer’de yayımlandı.
 • EPDK’nin 30.12.2021 Tarihli ve 10673, 10677, 10678, 10679, 10680, 10681, 10682, 10683, 10687/1-13, 10688, 10689, 10690, 10692, 10695, 10699, 10700 Sayılı Kararları 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de 6. Mükerrer’de yayımladı.
 • EPDK’nin 31.12.2021 Tarihli ve 10706, 10707, 10708, 10709 Sayılı Kararları 31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de 6. Mükerrer’de yayımladı.
 • EPDK’nin 06.01.2022 Tarihli ve 10712 Sayılı Kararı 08.01.2022 tarihli ve 31713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nin 06.01.2022 Tarihli ve 10719 Sayılı Kararı 08.01.2022 tarihli ve 31713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nin 06.01.2022 Tarihli ve 10715 Sayılı Kararı 11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.