Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 744) 07.02.2019 tarihli ve 30679 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 681) 30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2019/2020 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 702) 02.2019 tarihli ve 30677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1) 22.01.2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik yayım tarihini takip eden doksanıncı gün yürürlüğe girer.
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.01.2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.01.2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) 25.01.2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğde (II-16.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-16.2.a) 25.01.2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Tebliği (No: 2019/1) 25.01.2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.02.2019 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 29.01.2019 tarihli ve 30670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik 30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik 30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.02.2019 tarihli ve 30673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505) 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.02.2019 tarihli ve 30681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.02.2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 30.01.2019 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı 13.02.2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) 15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) 15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Takeda İlaç Sağlık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ve Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ayrı ayrı imzalanan “İhale Deposu Sözleşmesi”ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan koşulların tümünü sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (19-06/57-21, 07.02.2019)
 • Kurul, JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş., Prestij Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İsmet ÇAKIN arasında akdedilen “Çerçeve Anlaşma” ve “Yaprak Tütün Tedarik Sözleşmesi” başlıklı sözleşmelerden; “Yaprak Tütün Tedarik Sözleşmesi”nin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğ’i kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına, “Çerçeve Anlaşma”ya ise 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (19-07/81-33, 13.2.2019)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının şirketin çoğunluk hissedarı Soletanche Freyssinet SA tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (19-05/44-BD, 28.01.2019)
 • Kurul, ETA Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş.’nin belli bir oranda hissesinin Robinson Club GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19-06/67-30, 07.02.2019)
 • Kurul, Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile Altıntaş Kardeşler Beton Kömür Nak. İnş. Mal. Akar. Turz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Limak Bandırma Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde ortak kontrol tesis edilecek şekilde yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi. (19-06/66-29, 07.02.2019)
 • Kurul, Gestamp North Europe Service S.L. ile Etem Bulgaria S.A. tarafından Bulgaristan'da Gestamp Etem Automotive Bulgaria S.A. ve Etem Gestamp Aluminum Extrusions S.A. unvanlı iki ortak girişim şirketi kurulması ve sonrasında Gestamp Etem Automotive Bulgaria S.A.’nın tek kontrolünde olacak şekilde Birleşik Krallık'ta bir iştirakin kurulması işlemine izin verdi. (19-06/65-28, 07.02.2019)
 • Kurul, Volkswagen AG’nin dolaylı olarak tek kontrolü altında bulunan Mobility Trader Holding GmbH’nin belli oranda hissesinin, iştiraki Leonie FS DVB GmbH aracılığıyla Daimler AG tarafından devralınarak Volkswagen AG ile birlikte Mobility Trader Holding GmbH üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (19-06/61-25, 07.02.2019)
 • Kurul, Stena Rederi AB ve Glovis Europe GmbH tarafindan tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (19-06/60-24, 07.02.2019)
 • Kurul, yeni kurulmuş BG Saxo Socieata Intermedazione Mobiliare S.p.A şirketinin ortak kontrolünün Banca Generali S.p.A ve Saxo Bank A/S tarafından devralınması yoluyla bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (19-06/59-23, 07.02.2019)
 • Kurul, Rolls-Royce Plc.’nin iştirakleri tarafından yürütülmekte olan, ticari denizcilik ürünleri, sistemleri ve satış sonrası hizmetlerine ilişkin iş kolunun tek kontrolünün Kongsberg Gruppen ASA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19-06/58-22, 07.02.2019)
 • Kurul, “Tekel Birası” markasının ve tescil edilen şeklin Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. tarafından devralınması işleminin ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına karar verildi. (19-06/54-20, 07.02.2019)
 • Kurul, Actis Grubu’nun, Abraaj Africa Fund III, Abraaj Private Equity Fund IV, Abraaj North Africa Fund II, Aureos South-East Asia Fund II ve Aureos Africa Fund ile alakalı olarak Abraaj Investment Management Limited, Riyada Managers B.V., Aureos South-East Asia Managers II Limited ve Aureos Africa Managers Limited’in yönetim haklarını devralması işlemine izin verdi. (19-06/50-17, 07.02.2019)
 • Kurul, The Goldman Sachs Group, Inc. ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından hâlihazırda Doğan Holding bünyesinde bulunan Glocal BV üzerinde ortak girişim tesis edilmesi işlemine izin verdi. (19-06/46-15, 07.02.2019)
 • Kurul, Amer Sports Oyj’nin tedavüldeki tüm hisse senetlerinin ANTA Sports Products Limited ve FountainVest China Capital Partners GP3 Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19-07/85-35, 13.2.2019)
 • Kurul, Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Tic. A.Ş.'nin ortak kontrolünün Goldman Sachs Group Inc.’nin kontrolünde bulunan GLQ Holdings (UK) Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19-07/84-34, 13.2.2019)
 • Kurul, AGT Food and Ingredients Inc.'nin kontrolünün Fairfax Financial Holdings Limited veya iştirakleri tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19-07/80-32, 13.2.2019)
 • Kurul, Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Gürsüt San. ve Tic. A.Ş. ve Progıda Gıda ve Yan Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.’ye ait bazı üretim tesislerini devralması işlemine izin verdi. (19-07/79-31, 13.2.2019)

Enerji

 • 2018 Yılı Kasım Ayı Sektör Raporları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) web sitesinde 30.01.2019 tarihinde yayımlandı.
 • EPDK’nın 24.01.2019 tarihli ve 8391, 8392-1, 8392-2, 8393 ve 8394 sayılı kararları 26.01.2019 tarihli ve 30667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 31.01.2019 tarihli 8402 ve 8407-3 sayılı kararları 02.02.2019 tarihli 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 31.01.2019 tarihli ve 8409, 8410, 8411 ve 8412 sayılı kararları 06.02.2019 tarihli 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.