Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017

Ocak 2017
% 0

Milletlerarası Anlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 28.11.2016 tarihli ve 2016/9586 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21.12.2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi’ne İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 20.12.2016 tarihli ve 2016/9646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 12.12.2016 tarihli ve 2016/9656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Petrol ve Madencilik Bakanlığı Arasında Tamamlayıcı Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 27.12.2016 tarihli ve 2016/9685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Yedinci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında 12.12.2016 tarihli ve 2016/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.12.2016 tarihli ve 2016/9616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı ikinci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında 12.12.2016 tarihli ve 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı ikinci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Resmi İstatistik Programı’nın (2017-2021) Kabul Edilmesi Hakkında 12.12.2016 tarihli ve 2016/9621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı ikinci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 02.01.2017 tarihli ve KHK/679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 06.01.2017 tarihli ve 29940 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun Hükmünde Kararname maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 02.01.2017 tarihli ve KHK/680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 06.01.2017 tarihli ve 29940 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun Hükmünde Kararname maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 02.01.2017 tarihli ve KHK/681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 06.01.2017 tarihli ve 29940 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun Hükmünde Kararname maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 28.11.2016 tarihli ve 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.01.2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.12.2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.12.2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.2016 tarihli ve 29932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2016/2) 30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2017/1)12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377)01.2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 15.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 01.2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.2017 tarihli ve 29937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair 03.01.2017 tarihli ve 1134 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı 05.01.2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.01.2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.01.2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 12.01.2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-48.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1b) 17.01.2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-55.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1c) 17.01.2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği 18.01.2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55) 19.01.2017 tarihli ve 29953 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Şekerbank T.A.Ş. arasında akdedilen Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (28.12.2016, 16-45/723-326)
 • Kurul, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi tarafından hazırlanan Çimento Sektöründe Alt İşveren ve Yüklenici İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Kılavuzu’nun uygulanmasına menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (05.01.2017, 17-01/3-3)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, KSPG (China) Investment Co. Ltd. ile Zhejiang YinLun Machinery Co., Ltd. arasında ortak girişim kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (28.12.2016, 16-45/730-BD)
 • Kurul, Kontrolü Makro Market A.Ş'ye ait olan Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tüzel kişiliğine son verilerek Makro Market A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (28.12.2016, 16-45/729-BD)
 • Kurul, Sojitz Hospital PPP Investment B.V.’nin, İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş.’nin belirli oranda hissesini Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.’den devralması işlemine izin verdi. (28.12.2016, 16-45/720-325)
 • Kurul, Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin, OEP Turkey Tech. B.V.’ye ait olan belirli oranda hissesinin ZTE Cooperatief U.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.12.2016, 16-45/718-324)
 • Kurul, Avnet Inc.’in “Technology Solutions” iş kolunun Tech Data Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.12.2016, 16-45/716-322)
 • Kurul, Cengiz Holding A.Ş., Limak Holding A.Ş. ve Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünde bulunan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.12.2016, 16-45/714-32)
 • Kurul, AKSA Enerji Üretimi A.Ş. ve iştirakleri bünyesinde bulunan Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti., Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti., Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti., Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Atik RES’in, hisse satışı yoluyla Güriş Grup şirketlerinden 1 G Enerji Üretim A.Ş., 2 G Enerji Üretim A.Ş., Notos Elektrik Üretim A.Ş., Anzer Elektrik Üretim A.Ş. ve 3 G Elektrik Üretim A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.01.2017, 17-01/13-5)
 • Kurul, Munksjö Oyj ve Ahlstrom Corporation'ın birleşme işlemine izin verdi. (05.01.2017, 17-01/2-2)
 • Kurul, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan KLK Enerji Üretim A.Ş. hisselerinin belli oranının Kalyon Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.01.2017, 17-01/1-1)
 • Kurul, Mas Deha Büro Sistemleri Bilişim San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.01.2017, 17-02/16-7)
 • Kurul, Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından kontrol edilen Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. hisselerinin tamamının Zorlu Holding A.Ş.’nin kontrolü altında bulunan Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.01.2017, 17-02/15-6)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 2016 Yılı Ekim Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’nu 21.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı 21.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, Doğal Gaz Piyasasında 2017 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Sermaye Miktarları’nı 22.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2016 Yılı Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu 27.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • Doğalgaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’a İlişkin 26.12.2016 tarihli ve 6807 sayılı EPDK Kararı 29.12.2016 tarihli ve 29933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, 2016 Yılı Ekim Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu 29.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2016 Yılı Ekim Ayı LPG Piyasası Sektör Raporu’nu 30.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • 3763/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 29.12.2016 tarihli ve 6815-5 sayılı EPDK Kararı, 03.01.2017 tarihli ve 29937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.01.2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.01.2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.01.2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.01.2017 tarihli ve 29940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.01.2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.01.2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.01.2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı 19.01.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2016 Yılı Kasım Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu 20.01.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2016 Yılı Kasım Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’nu 20.01.2017 tarihinde yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.