Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017

Şubat 2017
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2016/9726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.01.2017 tarihli ve 29958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında 2016/9727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.01.2017 tarihli ve 29958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2017/9763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 14.02.1017 tarihli ve 29979 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname01.2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname01.2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de, 9’uncu maddesi01.01.2018 tarihinde geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği 29.01.2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10), 02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun02.2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 11.02.2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11), 15.02.2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Borçlanma Araçları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) Rubis Terminal SA ve Med Energy Holding SAL’nin ortak kontrolü altında bulunan Rubis Med Energy B.V.’nin hisselerinin Rubis Terminal SA tarafından satın alınması suretiyle, Rubis Terminal SA’nın, Rubis Med Energy B.V. üzerinde tek kontrol sağlaması işlemine izin verdi. (09.02.2017, 17-06/48-16)
 • Kurul, Rockwell Collis Inc. tarafından B/E Aerospace Inc.’in tek kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (09.02.2017, 17-06/50-17)
 • Kurul, Intel Security’nin tek kontrolünün TPG Capital tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.02.2017, 17-06/51-18)
 • Kurul, Richemont International S.A.’nın Kering Eyewear S.p.A.’nın ortak kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (09.02.2017, 17-06/55-21)
 • Kurul, Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda San. A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine, Migros Ticaret A.Ş. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde izin verdi. (09.02.2017, 17-06/56-22)
 • Kurul, GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V. ile birlikte, GfK SE üzerindeki ortak kontrolün KKR & Co. L.P. tarafından Acceleratio Capital N.V. vasıtasıyla dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (09.02.2017, 17-06/59-25)
 • Kurul, Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin tek kontrolü altında bulunan Işık Sigorta A.Ş.’nin kontrolünün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.02.2017, 17-06/59-25)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 19.01.2017 tarihli ve 6867-6 sayılı Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Merkez Nüfusu 20.000 ve Üzerindeki İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılacak Yatırımlara İlişkin Alınan 2016/9382 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kararı 21.01.2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK Petrol Piyasası 2016 Yılı Kasım Ayı Sektör Raporu’nu 24.01.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2016 Yılı Kasım Ayı Sektör Raporu’nu 26.01.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini’ni 02.02.2017 tarihinde yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.