Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017

% 0

Bakanlar Kurulu Kararları

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 20.02.2017 tarihli ve 2017/9956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında 02.2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 02.2017 tarihli ve 2017/9988 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.04.2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)03.2017 tarihli ve 30017 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700) 24.03.2017 tarihli ve 30017 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705) 24.03.2017 tarihli ve 30017 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706) 24.03.2017 tarihli ve 30017 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler - Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710) 24.03.2017 tarihli ve 30017 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6898 sayılı Kanun03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6904 sayılı Kanun03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6940 sayılı Kanun03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6931 sayılı Kanun03.2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)03.2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479)04.2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik04.2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Çok Taraflı Temel Anlaşmasına Değişiklikler Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7012 sayılı Kanun04.2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6990 sayılı Kanun04.2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6988 sayılı Kanun04.2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6973 sayılı Kanun04.2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6949 sayılı Kanun04.2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7007 sayılı Kanun04.2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.04.2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği04.2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.04.2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: TMKTDGM-01) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.04.2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’de (Tebliğ No: 2017/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.04.2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin sunacağı kart verisi saklama hizmetine, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle, karar tarihinden itibaren bir yılın bitiminde sona ermek üzere bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (23.03.2017, 17-11/134-61)
 • Kurul, Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. ile Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş. arasında imzalanan İhale Satış Sözleşmesi’nin, Allegra, Amikozit, Amlodis, Arifay, Artril+ Dolven, Azro, Delix Protect, Eveptin+Gabtin, Festal, Helicol, Lasix, Mirtaron, Nasacort, Nortan, Piogtan, Prosek, Rifocin, Sarvas, Sarvastan, Sempriban, Tamprost, Tavanic, Trental, Zaltrap, Zepahex, Sefotak, Zentovir, Taxotere adlı ilaçlar bakımından grup muafiyetinden yararlandığına; Amaryl, Antibit, Apidra, Arava, Bemiks, Bemiks Ampul, Clexane, Cordarone, Coumadin, Depakin, Dermo-Rest, Delix, Diazomid, Dideral, Dogmatil+Sulpir, Emedur, Excegran, Fasturtec, Flantadatin, Fludara, Furacin, Jevtana, Karvea, Karvezide, Lantus, Muscoril, Nibulan, Nörofren, Paranox, Paranox-S, Plaquenil, Plavix, Bi-Profenid, Rilutek, Sabril, Sanasol, Seralin, Sinopryl, Sinoretik, Solian, Surgam, Synvisc, Targocid, Xatral, Prepar, Enterogermina adlı ilaçlar bakımından ise söz konusu sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (23.03.2017, 17-11/130-59)
 • Kurul, Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Ltd. Şti. ile Aksel Ecza Deposu A.Ş. arasında imzalanan ve anılan Deponun Simdax adlı ilacın ihale satışlarında Türkiye genelinde münhasıran yetkilendirildiği sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (06.04.2017, 17-12/147-66)
 • Kurul, Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ile KVK Teknoloji Ürünleri ve Tic. A.Ş. ve Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. arasında akdedilen Distribütörlük ve Cihaz İşbirliği Sözleşmesine bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (06.04.2017, 17-12/145-64)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Combera Group GmbH’nin tek kontrolünün Advantage Smollan Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.03.2017, 17-11/129-58)
 • Kurul, Time Warner Inc.’in tam kontrolünün AT&T Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.03.2017, 17-11/128-57)
 • Kurul, Grome İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., GROME Marketing (Cyprus) Ltd. ve Bathroom Solutions Ltd. şirketlerinin tek kontrolünün Grohe AG vasıtasıyla nihai olarak LIXIL Group Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.04.2017, 17-2/151-68)
 • Kurul, Fabeks Dış Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının Ayşen ZAMANPUR tarafından iktisap edilmesi ve böylece şirketin tek kontrolünün Zamanpur Ailesi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (06.04.2017, 17-12/153-BD)
 • Kurul, Zet Farma Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Kühne+Nagel Nakliyat Ltd. Şti. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.04.2017, 17-12/148-67)
 • Kurul, Johnson & Johnson tarafından Actelion Ltd’nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (06.04.2017, 17-12/146-65)
 • Kurul, Vive B.V.’nin tek kontrolünün Toyota Industries Corporation'ın tek kontrolünde bulunan Toyota Industries Europe AB tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.04.2017, 17-12/143-63)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 2017 Yılı Ocak Ayı Petrol Piyasası Raporu’nu 28.03.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2017 Yılı Ocak Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu’nu 29.03.2017 tarihinde yayımladı.
 • Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği03.2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1) 31.03.2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6946 sayılı Kanun04.2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK, 2017 Yılı Ocak Ayı LPG Piyasası Raporu’nu 05.04.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2017 Yılı Ocak Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’nu 05.04.2017 tarihinde yayımladı.
 • Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği 08.04.2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 11.04.2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.04.2017 tarihli ve 30038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.