Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.08.2021 tarihli ve 4363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.08.2021 ve 31561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 13.08.2021 tarihli ve 4377 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.08.2021 tarihli ve 31568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.07.2021 tarihli ve 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.07.2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı 01.08.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında 12.08.2021 tarihli ve 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.08.2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • 7333 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. BuKanun’un hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88) 29.07.2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4313) 07.2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/40) 30.07.2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.08.2021 tarihli ve 31555 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.08.2021 tarihli ve 31555 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/5) 05.08.2021 tarihli ve 31559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/6) 09.08.2021 tarihli ve 31563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/7) 08.2021 tarihli ve 31563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.2021 tarihli ve 31573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ 19.08.2021 tarihli ve 31573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Ender KARTAL ile Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş.’nin ortak kontrolünde bulunan Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş’nin hisselerinin bir kısmının, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi tarafından Ender KARTAL’dan devralınması yoluyla Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (29.07.2021, 21-36/519-BD)
 • Kurul, Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Kafiger Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında ödeme hizmetlerinin T.C. kimlik kartı kullanılarak sunulabilmesi için anonim şirket niteliğinde bir ortak girişim şirketi kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (29.07.2021, 21-36/515-BD)
 • Kurul, Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının LuxTheranostics SARL tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.07.2021, 21-36/483-252)
 • Kurul, GS Topco, LP ve iştirakleri üzerinde, HgCapital LLP ve TA Associates Management, LP tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (29.07.2021, 21-36/482-251)
 • Kurul, Veritas Aktiengesellschaft ve iştirakleri üzerindeki tek kontrolün HDT Automotive Solutions LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.08.2021, 21-37/534-262)
 • Kurul, Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bursa Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Global Chemplast L.P. aracılığı ile Vinmar Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.08.2021, 21-37/523-257)
 • Kurul, Diana Food SAS’ın renklendirici işkolunun tek kontrolünün Holdingselskabet af 18. September 20 ApS aracılığı ile EQT IX tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.08.2021, 21-37/521-256)
 • Kurul, Bilkent Holding A.Ş. ve Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. tarafından sahip olunan Tepe Güvenlik A.Ş.’nin tek kontrolünün Securitas Nordic Holding AB tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.08.2021, 21-38/555-268)
 • Kurul, Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.08.2021, 21-38/546-266)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 29.07.2021 tarihli ve 10339-1, 10339-2, 10340 ve 10341 sayılı kararları 31.07.2021 tarihli ve 31554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 29.07.2021 tarihli ve 10338 sayılı kararı 03.08.2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 05.08.2021 tarihli ve 10349 sayılı kararı 07.08.2021 ve 31561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 12.08.2021 tarihli ve 10367 sayılı kararı 13.08.2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 12.08.2021 tarihli ve 10358-1, 10358-2, 10359-1 ve 10359-2 sayılı kararları 14.08.2021 tarihli ve 31568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.